Featured Image

Grażyna Reichel

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika pracy socjalnej i
opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jestem również
absolwentką Akademii Humanitas w Sosnowcu na kierunku psychologia o
specjalności Psychologia kliniczna i osobowości a także studiów podyplomowych w
zakresie mediacji i negocjacji społecznych. Posiadam przygotowanie pedagogiczne.
Przez kilkanaście lat pracowałam w Ośrodku Pomocy Społecznej z rodzinami w
których występowały min. problemy opiekuńczo-wychowawcze, przemoc,
uzależnienia, wykluczenie społeczne. Doświadczenie zdobywałam również w
przedszkolu a obecnie pracuje w szkole integracyjnej gdzie prowadzę zajęcia z
dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, Zespołem Aspergera,
zagrożeniem niedostosowania społecznego.
Pracuję z młodzieżą od 15 roku życia oraz osobami dorosłymi, zajmuję się
udzielaniem wsparcia i porad psychologicznych. Wspieram osoby doświadczające
kryzysu psychicznego, trudności emocjonalnych, zaburzeń psychosomatycznych,
stanów lękowych. W pracy kieruję się otwartością i szacunkiem. Wierzę, że każdy
człowiek posiada ogromne możliwości, dzięki którym jest w stanie przezwyciężyć
trudne sytuacje życiowe. Moim zadaniem jest pomoc w odnalezieniu tych możliwości
w celu osiągnięcia pożądanej zmiany.
Wiedzę doskonalę stale uczestnicząc w licznych szkoleniach, warsztatach oraz
zgłębiając specjalistyczną literaturę.