Featured Image

Danuta Zięba

Psycholog oraz certyfikowany psychoterapeuta PTP.

Od ponad 20 lat zajmuje się pracą terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą doznającymi krzywdy, z trudnościami w dostosowaniu się do norm społecznych i ich rodzinami. Szczególnie w swojej pracy interesuje się terapią osób, które doświadczyły traumy – przemocy, wykorzystania seksualnego, straty bliskiej osoby.
Całościowe szkolenie psychoterapeutyczne ukończyła w Oddziale Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości C.M w Krakowie. Pracowała zarówno w placówkach socjalizacyjnych i terapeutycznych dla dzieci młodzieży, jak również dla osób dorosłych.

W swojej pracy łączy podejście systemowe i psychodynamiczne rozumienie człowieka, korzysta z tradycyjnych metod psychoterapii oraz metod arteterapeutycznymi, w tym pracy z ciałem.