Featured Image

Anna Komar

Doświadczenie zdobywała w trakcie stażów i praktyk w Centrum Zdrowia Psychicznego FENIKS w Gliwicach, Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień FAMILIA w Gliwicach oraz w placówkach oświatowych (szkołach i przedszkolach). Posiada także doświadczenie w pracy w firmach o charakterze korporacyjnym jako trener i szkoleniowiec.
Stale rozwija warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach i kursach, min. „Trudności w przetwarzaniu bodźców sensorycznych u osób z autystycznym spectrum zaburzeń”, „Skuteczne metody pracy z agresją”, „Trening Umiejętności Społecznych”. Na co dzień zajmuje się dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami: pracuje terapeutycznie głównie w obszarze zaburzeń zachowania i ASD; zajmuje się diagnostyką, wspomaganiem rozwoju oraz wsparciem psychologicznym w zakresie profilaktyki i psychoedukacji.