Featured Image

Aleksandra Wróbel- Murshid

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2016 roku ukończyłam 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia. W ramach studiów realizowałam specjalizację wychowawczo-kliniczną dzieci i młodzieży oraz zdrowia i jakości życia.
Wiedza poznana w trakcie studiów oraz wielu kursów i szkoleń a także umiejętności zdobyte na licznych wolontariatach oraz praktykach pozwoliły mi na rozwój własnych zdolności.  Posiadam doświadczenie w pracy z parami w kryzysie, parami mieszanymi kulturowo oraz rodzicami małych dzieci.
Podczas studiów odbywałam praktyki w szkole Podstawowej oraz w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Katowicach, gdzie miałam możliwość uczestniczenia w procesie diagnozowania oraz pomocy pedagogiczno-psychologicznej. Wieloletni wolontariat w Fundacji Dr Clowna oraz praktyki Zespole Szkół dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących umożliwiły mi poznanie trudności i potrzeb dzieci z niepełnosprawnością oraz dzieci chorych. Rozmowy z rodzicami pozwoliły mi w sposób empatyczny wspierać ich w procesie leczenia i pomocy dzieci. Praca w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Katowicach dała mi możliwość poznania specyfiki pracy z osobami chorymi, niepełnosprawnymi oraz potrzebującymi wsparcia. Prowadzenie konsultacji indywidualnych oraz grup wsparcia pozwoliło mi na wieloaspektowe spojrzenie na pracę psychologa oraz jego rolę w kontakcie indywidualnym oraz grupie. Prowadzenie warsztatów z zakresu dietetyki oraz psychochologi dla seniorów w Katowicach w ramach programów dla Aktywnych Seniorów pozwoliło mi poznać potrzeby osób starszych. Praca z seniorami znacznie różni się od pracy z młodzieżą i dorosłymi, szacunek dla doświadczeń seniorów oraz profesjonalizm pozwoliły mi na odbyciem wielu rozmów, konsultacji psychologicznych z osobami 60+. Wieloletni wolontariat w Domu Hospicyjnym im. Jana Pawła II w Katowicach umożliwił mi praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej na studiach w zakresie pracy z chorym oraz z rodziną chorego. Praca wolontariacka dla fundacji WIOSNA była dla mnie doświadczeniem pracy z rodzinami z problemami.
Wieloletni wolontariat w świetlicy środowiska w Kętach oraz CKI w Katowicach dały mi możliwość wzbogacenia swoich zdolności i zamiłowań w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami.

Pracuję z dziećmi, młodzieży i dorosłymi. Wspieram rodziców i dzieci w kryzysach oraz w radzeniu sobie z emocjami.