Featured Image

Agnieszka Piotrowiak

Absolwentka Psychologii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła także studia podyplomowe Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu. Doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami zdobywała podczas pracy w przedszkolu i szkołach ponadpodstawowych. W swojej pracy kieruje się szacunkiem do dzieci oraz
ich rodziców oraz niedyrektywnym podejściem. Stale się szkoli i poszerza horyzonty.