Featured Image

Agnieszka Krajewska- Mularczyk

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku fizjoterapia – mgr fizjoterapii i Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna – mgr pedagogiki specjalnej. Pracuje z najmłodszymi pacjentami wg koncepcji NDT Bobath.

Certyfikowany terapeuta NDT Bobath baby i integracji sensorycznej. Ukończone kursy: NDT Bobath basic, NDT Bobath baby, kurs integracji sensorycznej I i II stopnia uprawniający do diagnozowania, studia podyplomowe przygotowanie pedagogiczne, kurs elementy terapii i diagnozy dziecka w wieku 0-12 miesięcy, kurs niemowlę z problemami adaptacji, szkolenie leczenie kolek i refluksu u niemowląt.

Stale poszerza swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach i wykładach o tematyce pediatrycznej.

Jednostki chorobowe, którymi się zajmuje to zaburzenia napięcia mięśniowego, obniżone/ wzmożone napięcie mięśniowe , asymetrie, choroby genetyczne, wcześniactwo, konsultacje w zakresie pielęgnacji niemowląt, opóźniony rozwój ruchowy dziecka do 2 roku życia.