Featured Image

Agata Pikus

Ukończone studia:
• studia licencjackie: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości.
Kierunek: pedagogika, specjalność: Zintegrowana edukacja
wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
• studia magisterskie: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie na
wydziale Nauk Społeczno- Humanistycznych w Katowicach
Kierunek: pedagogika, specjalność terapia pedagogiczna
• studia podyplomowe: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonoiczna w
Brzegu z siedzibą w Bytomiu. Kierunek: Oligofrenopedagogika i edukacja
integracyjna w ogólnodostępnych placówkach oświatowych (studia
podyplomowe)
• studia podyplomowe: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonoiczna w
Brzegu z siedzibą w Bytomiu. Kierunek: Oligofrenopedagogika i edukacja
integracyjna w ogólnodostępnych placówkach oświatowych (studia
podyplomowe

Pracuje z dziećmi od 13 lat, prowadzę zajęcia w zakresie:
– wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
– prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci z niepełnosprawnością
intelektualną i/lub ze sprzężeniami oraz z zakresu terapii
zajęciowej
W swojej pracy wykorzystuje rozmaite metody i formy pracy: m.in.
-Sensoplastyka® ,
-terapia ręki
-Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne