Zgłoszenie przerwy w udzielaniu świadczeń

Wybierz rodzaj nieobecności:

Uwaga! W przypadku nieobecności nieplanowanej bardzo ważna jest szybka reakcja rejestracji. Prosimy o jak najszybsze powiadomienie rejestracji także telefonicznie.

Uwaga!

Przypominamy, że urlopy powinny być zgłaszane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem.

Zgłoszenie urlopu należy poprzedzić konsultacjami w rejestracji jak w danym terminie przedstawia się sytuacja z umówionymi pacjentami.

Jednorazowy urlop nie powinien przekraczać 14 dni.

Skupiamy się na Tobie.