Zgłoszenie przerwy w udzielaniu świadczeń w Gliwicach


Wybierz rodzaj nieobecności:


Zgłoś nieobecność nieplanowaną – choroba/inne sytuacje losowe

Uwaga! W przypadku nieobecności nieplanowanej bardzo ważna jest szybka reakcja rejestracji. Prosimy o jak najszybsze powiadomienie rejestracji także telefonicznie.

Zgłoś nieobecność planowaną – urlop

Uwaga!

Przypominamy, że urlopy powinny być zgłaszane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem.

Zgłoszenie urlopu należy poprzedzić konsultacjami w rejestracji jak w danym terminie przedstawia się sytuacja z umówionymi pacjentami.

Jednorazowy urlop nie powinien przekraczać 14 dni.