Małgorzata Plisikiewicz

Psycholog, psycholog dziecięcy

Absolwentka psychologii o specjalności psychologia kliniczna z neuropsychologią Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.
Trener Treningu Umiejętności Społecznych.
Specjalizuje się w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodziną.
W swojej pracy zajmuje się diagnozą psychologiczną, wspomaganiem rozwoju dzieci, udzielaniem wsparcia i porad psychologicznych. Prowadzi inicjatywy o charakterze psychoedukacyjnym, zdrowotnym, społecznym wśród społeczności lokalnych miasta Gliwice. Stale podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, superwizjach.

Skupiamy się na Tobie.