Psycholog, psycholog dziecięcy

Absolwentka psychologii o specjalności psychologia kliniczna z neuropsychologią Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Trener Treningu Umiejętności Społecznych. Specjalizuje się w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodziną. W swojej pracy zajmuje się diagnozą psychologiczną, wspomaganiem rozwoju dzieci, udzielaniem wsparcia i porad psychologicznych.

Prowadzi inicjatywy o charakterze psychoedukacyjnym, zdrowotnym, społecznym wśród społeczności lokalnych miasta Gliwice.

Stale podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, superwizjach.