Psycholog

Z wykształcenia jestem psychologiem i pracownikiem socjalnym. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu interwencji kryzysowej oraz pracy z rodzinami dotkniętymi problemem przemocy, osobami wykluczonymi społecznie i niepełnosprawnymi.

Doświadczenie w pracy z drugim człowiekiem zdobywałem w Ośrodku Pomocy Społecznej i Ośrodku Interwencji Kryzysowej. W trakcie studiów odbywałem praktyki w Domu Pomocy Społecznej, byłem również wolontariuszem w stowarzyszeniu wspomagającym osoby niepełnosprawne. Ukończyłem podstawowy kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz liczne szkolenia rozwijające mój warsztat pracy w zakresie przeciwdziałania przemocy i agresji, uzależnień, zachowań autoagresywnych i samobójstw.

W psychologicznym rozumieniu drugiej osoby przyjmuję podejście poznawczo-behawioralne. W swojej pracy kieruję się zasadą, że w udzielaniu wsparcia najważniejszym czynnikiem jest pozytywna, oparta na zaufaniu relacja pomiędzy wspomaganym a pomagającym.