Leczenie zaburzeń odżywiania Katowice, okładka

Leczenie zaburzeń odżywiania Katowice


Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Rejestracja online

Zadzwoń do nas!


Niemal każdy z nas doświadcza w pewnym okresie życia nieregularności w jedzeniu, czy to poprzez niedojadanie, czy też przeciwnie – przejadanie się. W takich sytuacjach, o ile zjawisko jest sporadyczne, zazwyczaj nie niesie to za sobą szkód. Jednak problem pojawia się, gdy niezdrowe nawyki żywieniowe stają się stałe i skrajne, co może prowadzić do poważnych zagrożeń dla zdrowia czy nawet życia.

W naszej poradni psychologiczno-pedagogicznej FOCUS, od lat zapewniamy profesjonalne wsparcie w leczeniu zaburzeń odżywiania. Jesteśmy świadomi, jak istotne są konsekwencje zaburzeń związanych z jedzeniem dla Pacjentów i ich bliskich. Zapewniając kompleksową opiekę, nasi specjaliści zajmujący się terapią zaburzeń odżywiania kładą nacisk nie tylko na skuteczność leczenia, ale również na empatyczne wsparcie i zachowanie pełnej dyskrecji. Poniżej znajdziesz wskazówki dotyczące leczenia zaburzeń odżywiania, identyfikację rodzajów tych zaburzeń oraz listę objawów, które powinny być sygnałem alarmowym.

W centrum zdrowia psychicznego FOCUS specjalizujemy się w udzielaniu pomocy dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym. W przypadku wystąpienia problemów związanych z zaburzeniami odżywiania, szczególnie u dzieci, priorytetem jest szybka interwencja. Jesteśmy dumni z tego, że możemy zaoferować elastyczne terminy wizyt, często dostępne nawet tego samego dnia. Nasz psychiatra i psychoterapeuta skupia się na kompleksowej opiece, przeprowadzając szczegółową konsultację i oferując konkretne wsparcie. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, zawsze jesteśmy gotowi skierować Państwa na dodatkową konsultację u specjalisty o innym profilu.


Zaburzenia odżywiania to złożone schorzenia psychiczne, które wpływają na sposób, w jaki osoba spożywa pokarmy, kontroluje swoją masę ciała i podejmuje działania związane z jedzeniem. Te zaburzenia mogą objawiać się różnorodnie i wpływać na zdrowie fizyczne, emocjonalne i społeczne.

Spożywanie posiłków stanowi fundamentalną ludzką potrzebę, umożliwiającą przetrwanie. Jednakże, jeśli spojrzymy na to z szerszej perspektywy, zauważymy, że poza zaspokajaniem fizycznego głodu, jedzenie zawsze spełniało także inne funkcje i satysfakcjonowało różne aspekty ludzkich potrzeb.

Leczenie zaburzeń odżywiania Katowice

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych DSM-V (Diagnostyczny i Statystyczny Podręcznik Zaburzeń Psychicznych) wyróżnia osiem głównych grup zaburzeń odżywiania. Oto krótka charakteryzacja każdej z tych grup:

 • Anoreksja – Charakteryzuje się intensywnym lękiem przed przybieraniem na wadze, co prowadzi do restrykcyjnego spożywania pokarmów, a także do utraty masy ciała.
 • Bulimia – Objawia się epizodami napadowego jedzenia, które są następnie kompensowane, na przykład przez wymioty, nadmierną aktywność fizyczną lub stosowanie środków przeczyszczających.
 • Zaburzenie jedzenia na tle psychicznym – Charakteryzuje się regularnym spożywaniem dużej ilości pokarmu w krótkim czasie, bez działań kompensacyjnych.
 • Zaburzenie unikania/niedożywienia społecznego – Związane z trudnościami w spożywaniu różnorodnych pokarmów, jednak nie wynika to z troski o masę ciała.
 • Pica – Polega na spożywaniu substancji niejadalnych, takich jak włosy, papier czy metal.
 • Zaburzenie lękowe/izolacyjne odżywiania – Charakteryzuje się ograniczeniem ilości spożywanego jedzenia z powodu silnych lęków czy unikania określonych smaków, zapachów czy konsystencji.
 • Zaburzenie umiarkowanego jedzenia/nastręczonej reakcji na jedzenie – Związane z ograniczeniem ilości spożywanego pokarmu, a także negatywnymi reakcjami emocjonalnymi na nowe smaki czy tekstury.
 • Inne określone zaburzenia odżywiania – Obejmuje sytuacje, które nie spełniają kryteriów innych, bardziej precyzyjnych diagnoz, ale wciąż stanowią problem zdrowotny związany z jedzeniem.

Klasyfikacja DSM-V jest używana przez profesjonalistów zdrowia psychicznego do diagnozowania i leczenia zaburzeń odżywiania. Jest to narzędzie, które pomaga zrozumieć różnorodność tych schorzeń i dostosować odpowiednie podejście terapeutyczne.


Objawy zaburzeń odżywiania mogą różnić się w zależności od konkretnego rodzaju zaburzenia, ale istnieje szereg wspólnych cech, które mogą wskazywać na problemy związane z jedzeniem i kontrolą masy ciała. Poniżej przedstawiamy ogólne objawy, które mogą towarzyszyć zaburzeniom odżywiania:

 • Zmiany w masie ciała – Nagła utrata lub przybranie na wadze, które są niezdrowe i niezwiązane z naturalnymi fluktuacjami.
 • Ograniczanie spożycia pokarmów -Silne restrykcje dietetyczne, unikanie określonych grup pokarmowych lub spożywanie bardzo małych ilości jedzenia.
 • Obsesyjne myśli o jedzeniu, masie ciała lub wyglądzie ciała – Nadmierne skupienie na jedzeniu, kaloriach, wadze ciała lub obrazie własnego ciała.
 • Niezdolność do utrzymania zdrowej masy ciała – Pomimo niedoboru pokarmu, ciągłego jedzenia lub stosowania kompensacyjnych działań.
 • Wahania nastroju – Zmiany emocjonalne związane z jedzeniem, często związane z poczuciem winy, wstydu czy lęku.
 • Nietypowe zachowanie – Ukrywanie jedzenia, jedzenie w tajemnicy, spożywanie pokarmów na zmianę w dużych ilościach.
 • Kompensacyjne działania – Wymiotowanie, nadmierne ćwiczenia fizyczne, stosowanie środków przeczyszczających lub innych metod eliminowania spożytych kalorii.
 • Izolacja społeczna – Unikanie spożywania posiłków w towarzystwie innych, unikanie spotkań społecznych związanych z jedzeniem.
 • Zmiany w wyglądzie fizycznym – Znaczna utrata masy mięśniowej, osłabienie, problemy z włosami i skórą.
 • Zaburzenia hormonalne – U kobiet mogą występować nieregularne miesiączki.

Warto zauważyć, że nie zawsze wszystkie te objawy są obecne jednocześnie, a ich nasilenie może się różnić w zależności od stopnia zaawansowania zaburzenia. Jeśli u kogoś występują podejrzenia dotyczące zaburzeń odżywiania, ważne jest skonsultowanie się z profesjonalnym specjalistą, takim jak psycholog, psychoterapeuta czy dietetyk, który może dokładnie ocenić sytuację i zalecić odpowiednie leczenie. Wczesna diagnoza i interwencja są kluczowe dla skutecznego leczenia zaburzeń odżywiania. Nasi specjaliści są doświadczeni również w leczeniu zaburzeń odżywiania się u mężczyzn.

Leczenie zaburzeń odżywiania Katowice poradnia Focus

Rozpoznanie zaburzeń odżywiania może być wyzwaniem, ponieważ objawy i przejawy tych schorzeń różnią się w zależności od rodzaju i stopnia zaawansowania. Jednak istnieją pewne ogólne sygnały, które mogą sugerować możliwość obecności zaburzeń odżywiania.

Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na zmiany w zachowaniu żywieniowym. Silne restrykcje dietetyczne, unikanie spożywania określonych grup pokarmowych, czy też nadmierne skupienie na kaloriach mogą być znakami alarmującymi. Nagła utrata masy ciała lub, przeciwnie, niezdrowe przybieranie na wadze, również powinny budzić niepokój.

Dodatkowo, obsesyjne myśli o jedzeniu, masie ciała czy obrazie własnego ciała mogą wskazywać na potencjalne zaburzenia odżywiania. Jeśli osoba często wykazuje lęk, wstyd lub poczucie winy związane z jedzeniem, może to być kolejny sygnał, że coś jest nie tak.

Ukrywanie jedzenia, jedzenie w tajemnicy, czy też stosowanie kompensacyjnych działań, takich jak wymiotowanie czy nadmierne ćwiczenia fizyczne, również powinny budzić podejrzenia.

Warto również zauważyć, czy osoba izoluje się społecznie w związku z jedzeniem, czy unika sytuacji związanych z posiłkami w towarzystwie innych.


Zaburzenia odżywiania u dzieci zagrażają ich zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. U najmłodszych często obserwuje się zachowania związane z trudnościami w jedzeniu, które mogą prowadzić do różnych rodzajów zaburzeń odżywiania.

Najczęstszym zaburzeniem odżywiania u dzieci jest ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder), charakteryzujący się ograniczonym spożywaniem różnorodnych pokarmów z powodu wyjątkowo wybrednych smaków, zapachów czy konsystencji. Dzieci z ARFID mogą doświadczać trudności z utrzymaniem prawidłowej masy ciała i często występuje u nich niedożywienie.

Innym powszechnym zaburzeniem odżywiania u dzieci jest pica, które polega na spożywaniu substancji niejadalnych, takich jak piasek, włosy czy kamienie. To zachowanie może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.

Ważne jest także zwrócenie uwagi na możliwość występowania anoreksji lub bulimii u dzieci i młodzieży. Te zaburzenia charakteryzują się zaburzonym postrzeganiem ciała, obawami związanymi z przybieraniem na wadze oraz często prowadzą do nadmiernej restrykcji żywieniowej lub kompensacyjnych działań, takich jak wymiotowanie czy nadmierna aktywność fizyczna.

Rozpoznanie zaburzeń odżywiania u dzieci wymaga uważnej obserwacji ich zachowania, zmian w masie ciała, jak również wsparcia ze strony rodziny i specjalistów zdrowia. Wczesna identyfikacja i interwencja są kluczowe w celu zapobiegania długoterminowym konsekwencjom zdrowotnym i emocjonalnym.

poradnia Focus Katowice

Nasz ośrodek specjalizuje się w terapii schorzeń psychicznych, koncentrując się na leczeniu zaburzeń odżywiania i kompleksowym wsparciu Pacjentów. Zapewniamy ciągłość opieki terapeutycznej oraz holistyczne podejście specjalistów z różnych dziedzin. Terapia zaburzeń odżywiania, zarówno indywidualna, jak i terapia rodzinna, stanowi fundament naszego podejścia.

Zazwyczaj opieramy się na długoterminowej psychoterapii, dostarczając Pacjentom nie tylko wsparcia, ale również narzędzi niezbędnych do przezwyciężenia szkodliwych nawyków żywieniowych. Współpraca z psychiatrą również odgrywa kluczową rolę, zwłaszcza w przypadkach, gdy zaburzenia odżywiania współistnieją z problemami nastrojowymi, wymagając czasami farmakologicznego leczenia.

Leczenie zaburzeń odżywiania Katowice


Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Rejestracja online

Zadzwoń do nas!