Leczenie schizofrenii Katowice, okładka

Leczenie schizofrenii Katowice


Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Rejestracja online

Zadzwoń do nas!


Schizofrenia to poważne zaburzenie psychiczne, które charakteryzuje się zakłóconym myśleniem, percepcją rzeczywistości, emocjami i funkcjami poznawczymi. Osoby dotknięte schizofrenią mogą doświadczać różnorodnych objawów, które wpływają na ich zdolność funkcjonowania w codziennym życiu.

Schizofrenia nadal stanowi jedno z najbardziej poważnych i wpływających negatywnie na funkcjonowanie schorzeń psychicznych. Szacuje się, że dotyka ona około 23,6 miliona osób na całym świecie.

Schizofrenia często pojawia się w okresie adolescencji lub wczesnej dorosłości. Jej przyczyny są złożone i obejmują czynniki genetyczne, środowiskowe oraz neurochemiczne. Leczenie schizofrenii zazwyczaj obejmuje farmakoterapię, psychoterapię oraz wsparcie społeczne. Wczesna diagnoza i interwencja są kluczowe dla poprawy jakości życia Pacjentów.

W otoczeniu zaburzeń psychotycznych, zwłaszcza schizofrenii, pojawiło się wiele fałszywych przekonań i nieprecyzyjnych wyobrażeń. Istotne jest zrozumienie, że osoby dotknięte zaburzeniami psychotycznymi mają zdolność do udanego uczestnictwa w życiu społecznym, pełniąc role partnerskie oraz zawodowe. Kluczowym warunkiem osiągnięcia pełnej funkcjonalności jest jednak właściwe leczenie i stała opieka ze strony specjalisty.

W naszej Poradni Psychologiczno-Psychiatrycznej FOCUS, od lat zapewniamy profesjonalne wsparcie w leczeniu schizofrenii. Jesteśmy świadomi, jak istotne są konsekwencje zaburzeń psychotycznych dla Pacjentów i ich bliskich. Zapewniając profesjonalną opiekę, nasi specjaliści zajmujący się leczeniem schizofrenii kładą nacisk nie tylko na skuteczność terapii, ale również na empatyczne wsparcie i zachowanie pełnej dyskrecji.


Objawy schizofrenii można podzielić na trzy główne kategorie:

 • Objawy pozytywne – Są to objawy, które nie występują u zdrowych osób – należą do nich halucynacje (np. słyszenie nieistniejących głosów), urojenia (fałszywe przekonania, np. prześladowcze myśli) oraz myślenie dezorganizacyjne, które objawia się trudnościami w utrzymaniu spójności myśli.
 • Objawy negatywne – To deficyty w funkcjonowaniu, które prowadzą do utraty umiejętności społecznych, emocjonalnych i motywacyjnych. Należą do nich osłabienie emocji, ubóstwo mowy, zmniejszona zdolność do czerpania przyjemności z codziennych aktywności oraz trudności w utrzymaniu relacji interpersonalnych.
 • Objawy poznawcze – Obejmują trudności w funkcjach poznawczych, takie jak zaburzenia pamięci, trudności w koncentracji i myśleniu abstrakcyjnym. Te objawy mogą znacząco wpływać na zdolność osoby do wykonywania codziennych zadań i utrzymania normalnego funkcjonowania.
Leczenie schizofrenii Katowice - kompleksowe wsparcie

Zaburzenia schizotypowe to rodzaj schizofrenii, ale łagodniejszy pod względem nasilenia objawów. Chociaż nie spełniają kryteriów pełnowymiarowej schizofrenii, osoby z zaburzeniami schizotypowymi doświadczają pewnych podobnych cech, zarówno w obszarze myślenia, jak i zachowania.

Osoby z zaburzeniami schizotypowymi mogą wykazywać następujące cechy:

 • Dziwaczne przekonania lub myśli: Skomplikowane, ekscentryczne przekonania, które mogą odzwierciedlać dziwaczny sposób myślenia. Jednak nie są one tak silnie zakorzenione lub niepokojące jak u osób z pełnowymiarową schizofrenią.
 • Dziwaczne zachowania i wygląd: Osoby te mogą wykazywać niekonwencjonalne zachowania, które są trudne do zrozumienia przez innych. Ich sposób ubierania się i ogólny wygląd mogą również być nietypowe.
 • Brak bliskości społecznej: Często unikają kontaktów społecznych lub wykazują trudności w nawiązywaniu zdrowych relacji interpersonalnych.
 • Dziwaczne doświadczenia zmysłowe: Chociaż nie muszą doświadczać halucynacji czy urojeń tak intensywnych jak osoby z pełnowymiarową schizofrenią, mogą mieć nietypowe doświadczenia zmysłowe.
 • Nietypowe myślenie i mowa: Skomplikowane, trudne do zrozumienia myśli i sposób wyrażania się, który odbiega od konwencjonalnego.

Zaburzenia schizotypowe nie zawsze prowadzą do pełnowymiarowej schizofrenii, ale mogą być związane z nieco podwyższonym ryzykiem rozwoju tego schorzenia. Leczenie obejmuje terapię psychologiczną i leki przeciwpsychotyczne. Wczesna diagnoza i interwencja mogą pomóc w łagodzeniu objawów oraz poprawie funkcjonowania społecznego i zawodowego.


UROJENIA

W schizofrenii występuje szereg różnych rodzajów urojeń, które są fałszywymi przekonaniami niezgodnymi z rzeczywistością. Poniżej przedstawiamy kilka głównych rodzajów urojeń występujących w schizofrenii:

 • Urojenia prześladowcze: Chory uważa, że jest obiektem prześladowania, intryg lub spisku. Często uważa, że inni ludzie śledzą go, chcą mu zrobić krzywdę lub sabotować jego życie.
 • Urojenia wielkościowe: Chory ma przekonanie o własnej wyjątkowości, mocy lub znaczeniu. Może wierzyć, że jest postacią historyczną, bohaterem, bóstwem lub inną istotą o nadzwyczajnych zdolnościach.
 • Urojenia religijne: Chory uważa, że ma szczególne relacje z bogami, otrzymuje objawienia, lub ma misję o charakterze religijnym. Te urojenia często są silnie zakorzenione w systemie przekonań chorego.
 • Urojenia somatyczne: Chory jest przekonany, że cierpi na poważną chorobę fizyczną lub ma zmienione cechy ciała. Nawet w obliczu braku dowodów medycznych, utrzymuje przekonanie o chorobie.
 • Urojenia zazdrości (erotomania): Chory jest przekonany, że ktoś inny, często postać publiczna lub osoba o wyższym statusie społecznym, jest zakochana w nim. To urojenie jest uporczywe i niezgodne z rzeczywistością.
 • Urojenia kontrolne: Chory wierzy, że jego myśli, uczucia lub działania są kontrolowane przez siły zewnętrzne, takie jak inne osoby, organizacje czy nawet moce nadprzyrodzone.
 • Urojenia nihilistyczne: Chory jest przekonany, że coś istotnego lub cała rzeczywistość przestała istnieć lub ma przestać istnieć w przyszłości.

OMAMY (HALUCYNACJE)

Halucynacje, zwane również omamami, są jednym z charakterystycznych objawów schizofrenii. To doświadczenia sensoryczne, które występują bez zewnętrznych bodźców stymulujących dane zmysły. W schizofrenii najczęściej występują halucynacje słuchowe, ale mogą obejmować również inne zmysły, takie jak wzrok, dotyk, smak czy węch. Poniżej przedstawiamy kilka rodzajów halucynacji, które mogą występować u osób z schizofrenią:

 • Halucynacje słuchowe: Osoba słyszy dźwięki, głosy lub rozmowy, które nie mają rzeczywistego źródła. Głosy mogą komentować działania chorego, wydawać polecenia lub prowadzić dialog ze sobą nawzajem.
 • Halucynacje wzrokowe: Pacjent może widzieć obrazy, postacie czy sceny, które nie istnieją. Te wizje mogą być różnorodne, od abstrakcyjnych kształtów po pełne sceny.
 • Halucynacje dotykowe: Polegają na odczuwaniu fizycznego kontaktu lub dotyku, mimo braku rzeczywistego źródła bodźca.
 • Halucynacje smakowe: Chory może odczuwać smaki, choć nie spożywa żadnych pokarmów.
 • Halucynacje węchowe: Doświadczanie zapachów, które nie mają źródła w otaczającym środowisku.
leczenie schizofrenii katowice

MOWA ZDEZORGANIZOWANA

Mowa zdezorganizowana jest jednym z głównych objawów schizofrenii, a także kluczowym elementem diagnozy tego zaburzenia. Charakteryzuje się ona trudnościami w utrzymaniu logicznej, spójnej i zrozumiałej struktury wypowiedzi. Osoby z schizofrenią mogą prezentować różne formy mowy zdezorganizowanej, obejmujące:

 • Rozlana mowa: Wypowiedzi są chaotyczne, trudne do zrozumienia, a myśli skaczą bez ściślejszego związku logicznego. Osoba może zaczynać zdanie, ale nie kończyć go, przechodzić od jednego tematu do drugiego bez wyraźnego związku.
 • Myślenie dezorganizacyjne: Trudności w utrzymaniu spójności myślowej prowadzą do nielogicznych, niezrozumiałych wniosków. Logiczny porządek jest często utracony, co utrudnia zrozumienie, o co dokładnie chodzi w wypowiedzi.
 • Neologizmy: Tworzenie nowych słów lub przekształcanie istniejących w sposób niezrozumiały dla innych. Osoba używa słów, które nie mają powszechnie znanej definicji.
 • Zaburzenia składni: Osoba może mieć trudności z utrzymaniem poprawnej struktury gramatycznej w zdaniach, co wpływa na zrozumienie przekazu.
 • Perseweracje: Powtarzanie tych samych myśli, słów lub fraz, nawet jeśli nie mają one bezpośredniego związku z bieżącym kontekstem rozmowy.
 • Zanieczyszczenia językowe: Wprowadzanie do mowy niejasnych, niezrozumiałych elementów, takich jak dźwięki, nonsensowne wyrazy czy niepowiązane frazy.

NIEPRAWIDŁOWE ZACHOWANIA

Schizofrenia może manifestować się różnorodnymi nieprawidłowymi zachowaniami, które wynikają z zaburzeń myślowych, emocjonalnych i poznawczych. Poniżej przedstawiamy kilka typowych przykładów nieprawidłowych zachowań występujących u osób dotkniętych schizofrenią:

 • Agresja lub nadmierna nieufność: Osoby z schizofrenią mogą wykazywać agresywne zachowania lub nadmierną nieufność wobec innych, wynikającą z urojeń prześladowczych lub myśli paranoidalnych.
 • Zaniechanie higieny osobistej: Zaburzenia myślowe i dezorganizacja myślowa mogą prowadzić do zaniedbywania podstawowych codziennych czynności, takich jak dbanie o higienę osobistą.
 • Izolacja społeczna: Chorzy często wycofują się z interakcji społecznych, unikają kontaktów z innymi ludźmi i izolują się emocjonalnie.
 • Dziwaczne ruchy ciała: Osoby z schizofrenią mogą wykazywać dziwaczne ruchy ciała, gesty lub mimikę, które nie są związane z daną sytuacją.

Schizofrenia u dzieci i młodzieży to rzadkie, ale bardzo poważne zaburzenie psychiczne, charakteryzujące się zakłóconym myśleniem, percepcją rzeczywistości, emocjami i funkcjami poznawczymi. Chociaż schizofrenia częściej występuje u osób w wieku dorosłym, to jej objawy mogą pojawić się również u młodszych osób.

Schizofrenia u dzieci i młodzieży jest rzadka w porównaniu do przypadków u dorosłych. Zazwyczaj objawy zaczynają się po 13. roku życia u chłopców i po 15. roku życia u dziewcząt. Objawy schizofrenii u dzieci mogą być podobne do tych u dorosłych, ale czasami różnią się w zakresie nasilenia.

Diagnoza schizofrenii u dzieci i młodzieży może być utrudniona ze względu na zmienne i czasem subtelne objawy. Dodatkowo, objawy te mogą być mylone z innymi zaburzeniami psychicznymi czy trudnościami rozwojowymi. Schizofrenia u dzieci może prowadzić do zakłóceń rozwojowych, zarówno w sferze społecznej, jak i edukacyjnej. Problemy szkolne, trudności w relacjach z rówieśnikami i rodziną, a także utrata umiejętności społecznych są częstymi wyzwaniami.

Istnieje genetyczna skłonność do schizofrenii, a dzieci mających rodziców z tym zaburzeniem mogą być bardziej narażone. Dodatkowo, czynniki środowiskowe, takie jak stres, trauma czy niewłaściwa opieka, również mogą zwiększać ryzyko schizofrenii.

Leczenie schizofrenii (Katowice) u dzieci i młodzieży obejmuje terapię farmakologiczną, psychoterapię oraz wsparcie edukacyjne. Wczesna interwencja jest kluczowa dla poprawy rokowań i jakości życia dziecka.

Rodziny dzieci dotkniętych schizofrenią odgrywają kluczową rolę w procesie leczenia. Wsparcie emocjonalne, edukacja na temat schizofrenii i umożliwienie dostępu do odpowiedniej opieki są istotne dla pomocy dziecku w radzeniu sobie z tym trudnym zaburzeniem.


Leczenie schizofrenii obejmuje terapię farmakologiczną, która ma na celu zarządzanie objawami, w tym halucynacjami oraz terapię psychologiczną, która wspiera Pacjenta w radzeniu sobie z objawami i poprawie jakości życia. Dzięki właściwie dobranym farmakoterapeutycznym rozwiązaniom, istnieje możliwość ustabilizowania sytuacji i umożliwienia osobom borykającym się z symptomami psychotycznymi powrotu do pewnego stopnia normalności w sferze społecznej i zawodowej.

Wspierające metody leczenia obejmują psychoterapię oraz wsparcie psychologiczne ze strony najbliższych. Szczególnie pomocne okazuje się to ostatnie, dlatego w Poradni Focus, oprócz oferowania usług psychiatrycznych dla Pacjentów, zapewniamy psychoedukację i wsparcie psychologiczne dla rodziny oraz osób z otoczenia chorej osoby. Skuteczność tych działań potwierdza, że dobre funkcjonowanie Pacjentów i ich bliskich jest możliwe, o ile zarządzaniem procesem leczenia zajmuje się doświadczony specjalista. Nasi psychiatrzy i psychoterapeuci pomagają w doborze adekwatnych strategii leczenia oraz działań mających wpływ na otoczenie, co pozwala na poprawę samopoczucia Pacjentów i komfortu ich bliskich.

Jeśli zauważasz symptomy, które budzą Twój niepokój lub dotyczą bliskiej Ci osoby, umów się na konsultację u jednego z naszych specjalistów. Zapewniamy pełną dyskrecję, życzliwość oraz bezpieczne warunki w przyjaznej atmosferze. Nasi doświadczeni profesjonaliści już wielokrotnie udzielili skutecznej pomocy Pacjentom, więc możesz śmiało polegać na ich fachowej wiedzy!

Leczenie schizofrenii Katowice


Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Rejestracja online

Zadzwoń do nas!