Leczenie nerwicy Gliwice - Leczenie zaburzeń lękowych, okładka

Leczenie nerwicy Gliwice – Leczenie zaburzeń lękowych


Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Rejestracja online

Zadzwoń do nas!


Współcześnie termin „nerwica” nie jest już używany jako oznaczenie osobnej choroby psychicznej. W praktyce medycznej, objawy wcześniej kojarzone z nerwicą są obecnie klasyfikowane jako objawy zaburzeń lękowych. Innymi słowy, to, co historycznie określano mianem nerwicy, obecnie jest zaliczane do kategorii związanych z lękiem.

Osoby zmagające się z zaburzeniami lękowymi często doświadczają intensywnego, nadmiernego i ciągłego lęku w codziennych sytuacjach. Zaburzenia te mogą przejawiać się przez powracające epizody silnego niepokoju, strachu lub przerażenia, które osiągają swoje apogeum w ciągu kilku minut, znane jako ataki paniki.

W poradni zdrowia psychicznego FOCUS rozumiemy, jak trudne dla Pacjenta mogą być zaburzenia lękowe. Naszym celem jest zapewnienie profesjonalnej i wszechstronnej opieki, która pomoże Ci lub Twojemu bliskiemu powrócić do pełni zdrowia psychicznego.

Nasz zespół składa się z doświadczonych psychologów, psychiatrów i psychoterapeutów, którzy specjalizują się w diagnozowaniu i leczeniu szerokiego spektrum zaburzeń lękowych. Stosujemy indywidualne podejście do każdego Pacjenta, dopasowując terapię do jego unikalnych potrzeb.


 • Empatia i profesjonalizm – Nasza praca opiera się na głębokim zrozumieniu i empatii. Zobowiązujemy się do zapewnienia najwyższej jakości opieki.
 • Holistyczne podejście – Uważamy, że skuteczne leczenie wymaga holistycznego podejścia, które obejmuje zarówno umysł, jak i ciało.
 • Bezpieczne środowisko – Nasza poradnia jest miejscem, gdzie każdy może czuć się bezpiecznie i swobodnie wyrażać swoje myśli i uczucia.

Skontaktuj się z Nami

Jeśli Ty lub ktoś bliski zmaga się z zaburzeniami lękowymi, nie wahaj się skontaktować z nami. Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci znaleźć drogę do lepszego samopoczucia i zdrowia psychicznego.

Leczenie nerwicy Gliwice - Leczenie zaburzeń lękowych

Lęk można zdefiniować jako odpowiedź na potencjalne lub przewidywane zagrożenie, a jest on blisko powiązany ze strachem, który jest reakcją na rzeczywiste lub postrzegane bezpośrednie zagrożenie.

Strach i niepokój stanowią naturalne, ewolucyjnie rozwinięte reakcje zarówno u ludzi, jak i zwierząt, przy czym fizyczne reakcje są związane z instynktem „walki lub ucieczki”. Autonomiczny układ nerwowy jest odpowiedzialny za kontrolowanie reakcji organizmu na walkę lub ucieczkę, co zwykle obejmuje takie reakcje jak rozszerzenie źrenic, przyspieszenie rytmu serca i wzmożone oddychanie.

Reakcje lękowe mogą obejmować zwiększoną czujność i napięcie mięśni. Chociaż są to normalne i często pożyteczne reakcje na zagrożenie, lęk może stać się problemem, gdy uruchamia się zbyt łatwo, nie ustępuje, gdy nie ma zagrożenia lub gdy reakcja jest zbyt intensywna.

Nadmierny lęk, który powoduje cierpienie lub zaburzenia w funkcjonowaniu, zakłóca normalne działanie lub skutkuje unikaniem ważnych aktywności i osób w życiu, klasyfikowany jest jako zaburzenie lękowe.


Zaburzenia lękowe są klasyfikowane w oparciu o rodzaj obiektu lub sytuacji wywołującej strach, lęk lub unikanie oraz na podstawie charakterystycznych wzorców myślowych związanych z tymi uczuciami. Aby mogły być one uznane za zaburzenie lękowe, strach lub lęk muszą być trwałe (zazwyczaj utrzymujące się przez sześć miesięcy lub dłużej) i nie mogą być związane z normalnym etapem rozwojowym, jak na przykład strach małego dziecka przed oddzieleniem od rodzica. Zaburzenia lękowe często zaczynają się w dzieciństwie i mogą utrzymywać się aż do dorosłości.

Najczęściej występującymi zaburzeniami lękowymi są fobie specyficzne. Fobie te to intensywny strach przed konkretnym obiektem lub sytuacją, na przykład:

 • Arachnofobia (strach przed pająkami),
 • Akrofobia (strach przed wysokościami),
 • Awiofobia (lęk przed lataniem),
 • Klaustrofobia (strach przed zamkniętymi przestrzeniami).
Leczenie nerwicy Gliwice - Leczenie zaburzeń lękowych - objawy

Większość osób zdaje sobie sprawę z tego, że ich fobie są nadmierne, ale często nie są w stanie ich kontrolować. Fobia może pojawić się po traumatycznym wydarzeniu, jednak jej objawy są związane ze strachem, a nie z przeżywaniem na nowo traumy, co odróżnia ją od zespołu stresu pourazowego (PTSD).

W przypadku zespołu lęku społecznego, znanego również jako fobia społeczna, osoby odczuwają nadmierne obawy lub niepokój w sytuacjach społecznych lub sytuacjach, w których mogą być obserwowane lub oceniane. Choć pewien poziom samoświadomości w obecności innych jest normalny, lęk społeczny jest znacznie intensywniejszy i może przeszkadzać w normalnym funkcjonowaniu.

Uogólnione zaburzenie lękowe (GAD) charakteryzuje się stałym, nadmiernym niepokojem i zamartwianiem się, które są trudne do opanowania.

Inne zaburzenia lękowe obejmują lęk separacyjny, mutyzm selektywny, agorafobię (lęk przed opuszczeniem domu w różnych sytuacjach) i zespół lęku napadowego, który charakteryzuje się powtarzającymi się nagłymi atakami paniki i lękiem przed ich kolejnym wystąpieniem.


Typowe objawy zaburzeń lękowych obejmują:

 • Niepokój lub uczucie nerwowości.
 • Częste odczuwanie zmęczenia lub łatwe męczenie się.
 • Trudności z koncentracją, mogące także przybierać formę problemów z pamięcią lub skupieniem uwagi.
 • Uczucie pustki w umyśle.
 • Podwyższony poziom drażliwości.
 • Napięcie mięśniowe.
 • Bóle głowy.
 • Problemy ze snem.
Leczenie nerwicy Gliwice - Leczenie zaburzeń lękowych - poradnia FOCUS Gliwice

Lęk związany z konkretnymi fobiami (fobią specyficzną) lub lękami społecznymi (fobią społeczną) może prowadzić do unikania pewnych sytuacji lub nasilenia objawów, co czasami wywołuje ataki paniki.


Zaleca się umówienie wizyty u specjalisty, jeśli:

 • Zauważasz, że nieustanne martwienie się negatywnie wpływa na Twoją pracę, relacje z innymi lub inne obszary życia.
 • Odczuwasz, że Twoje obawy lub lęk są zbyt intensywne i trudne do kontrolowania.
 • Czujesz się przytłoczony, masz problemy ze spożywaniem alkoholu lub zażywaniem narkotyków lub zmagasz się z innymi zaburzeniami psychicznymi.
 • Podejrzewasz, że Twój lęk może być powiązany z Twoim stanem zdrowia fizycznego.
 • Myślisz o samobójstwie lub masz tendencje samobójcze – w tej sytuacji niezbędna jest natychmiastowa pomoc medyczna.

Jeżeli którykolwiek z powyższych punktów jest dla Ciebie aktualny, skonsultowanie się ze specjalistą może być pierwszym krokiem w kierunku poprawy Twojego samopoczucia i zdrowia psychicznego. Profesjonalna pomoc pozwala na dokładną diagnozę i zaplanowanie skutecznego leczenia, co jest kluczowe w radzeniu sobie z zaburzeniami lękowymi i innymi problemami zdrowia psychicznego.


Zgodnie z DSM-5, aby postawić diagnozę uogólnionego zaburzenia lękowego (GAD), pacjent musi spełniać określone kryteria przez co najmniej sześć miesięcy w większości przypadków:

 1. Przewlekły, nadmierny niepokój i martwienie się, które dotyczą różnych zdarzeń lub działań (takich jak wyniki w pracy, szkole, relacje społeczne); martwienie się nie jest ograniczone do jednej dziedziny.
 2. Trudności z kontrolowaniem niepokoju.
 3. Lęk i zmartwienie są związane z co najmniej trzema z poniższych objawów:
  • Niepokój, nerwowość.
  • Szybkie męczenie się.
  • Problemy z koncentracją lub uczucie pustki w głowie.
  • Drażliwość.
  • Napięcie mięśni.
  • Problemy ze snem, w tym trudności z zasypianiem, utrzymaniem snu lub niespokojny sen.
 4. Lęk, zmartwienie i/lub objawy fizyczne powodują znaczący dyskomfort lub upośledzenie funkcjonowania społecznego, zawodowego lub innych ważnych obszarów życia.
 5. Niepokój i zmartwienia nie wynikają z innych schorzeń medycznych, substancji psychoaktywnych, leków i nie są wyjaśnione innymi diagnozami psychiatrycznymi.

Psychiatra jest lekarzem specjalizującym się w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń psychicznych. Psychologowie i psychoterapeuci zajmujący się zdrowiem psychicznym również są w stanie zdiagnozować zaburzenia lękowe oraz oferować porady i psychoterapię.

Do postawienia diagnozy zaburzeń lękowych, specjalista przeprowadza ocenę psychologiczną, uwzględniającą dogłębną analizę myśli, uczuć i zachowań Pacjenta. Jest to kluczowe dla właściwej diagnozy oraz identyfikacji możliwych powiązanych komplikacji. Zaburzenia lękowe często występują równocześnie z innymi problemami zdrowotnymi, takimi jak depresja czy nadużywanie substancji, co może komplikować proces diagnostyczny.

Klasyfikacja DSM-5, wykorzystywana przez psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów, służy do znajdowania odpowiedzi na pytania dotyczące problemów Pacjenta, takich jak natura problemu, inne trudności, które należy wykluczyć oraz stopień nasilenia objawów. Jest to kluczowe narzędzie w procesie diagnozowania i leczenia zaburzeń lękowych.

Poradnia FOCUS Gliwice

Dwie główne metody leczenia zaburzeń lękowych obejmują psychoterapię i farmakoterapię, przy czym często najefektywniejsze jest ich połączenie. Znalezienie najodpowiedniejszych metod leczenia może wymagać czasu oraz metody prób i błędów.

W celu złagodzenia symptomów zaburzeń lękowych stosuje się różne rodzaje leków, dobierane indywidualnie w zależności od typu zaburzenia lękowego oraz ewentualnych innych problemów zdrowotnych Pacjenta, zarówno psychicznych, jak i fizycznych.


Psychoterapia to współpraca z terapeutą, której efektem ma być zmniejszenie objawów lękowych. Jest to skuteczna metoda leczenia lęku.

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) to jedna z najbardziej efektywnych form psychoterapii stosowanych w leczeniu zaburzeń lękowych. Zazwyczaj CBT jest terapią krótkoterminową, skoncentrowaną na nauce specyficznych umiejętności, które pomagają w łagodzeniu objawów lęku i stopniowym powrocie do działań unikanych z powodu lęku.

W ramach CBT stosuje się terapię ekspozycyjną, która polega na stopniowym eksponowaniu się na obiekty lub sytuacje wywołujące niepokój. Dzięki temu Pacjent uczy się budować swoje poczucie pewności siebie w radzeniu sobie z sytuacją i opanowywaniu objawów lękowych.

Leczenie nerwicy Gliwice – Leczenie zaburzeń lękowych


Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Rejestracja online

Zadzwoń do nas!