KORP Gliwice – Diagnoza Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego


Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Rejestracja online

Zadzwoń do nas!

Spis treści:

 1. KORP Gliwice – Diagnoza Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego w Poradni FOCUS
 2. O prawidłowym rozwoju dziecka
 3. Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka – diagnoza KORP Gliwice
 4. Jak wygląda badanie testem KORP?
 5. Dlaczego warto przeprowadzić diagnozę KORP?
 6. Co po otrzymaniu diagnozy?

Test Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego, znany jako KORP, jest narzędziem stworzonym do analizy postępów w rozwoju dziecka. Umożliwia on ocenę, czy rozwój badanego dziecka przebiega w sposób zbalansowany i zgodny z oczekiwaniami dla poszczególnych etapów wiekowych. Instrument ten został zaprojektowany z myślą o polskiej populacji dzieci i jest dostosowany do ich specyficznych potrzeb.

Wykorzystanie tego testu pozwala na szczegółową diagnozę rozwoju dziecka w 13 kategoriach wiekowych, obejmujących różne aspekty rozwoju, takie jak:

 • Rozwój motoryczny
 • Motoryka precyzyjna i orientacja stronna ciała
 • Percepcja wzrokowa oraz koordynacja wzrokowo-motoryczna
 • Komunikacja i rozwój mowy
 • Emocjonalność i relacje społeczne
 • Zachowanie i funkcje behawioralne
 • Zdobywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności – sekcja oceniająca zdolności adekwatne dla etapu przedszkolnego i wczesnoszkolnego (dla dzieci w wieku od 3 lat do 9 lat i 11 miesięcy).

O prawidłowym rozwoju dziecka


Dzieciństwo to jeden z najważniejszych okresów w życiu każdego dziecka, będący podstawą jego zdrowia i wpływający na całe życie. Badania dowodzą, że dzieci od niemowlęctwa do trzeciego roku życia uczą się więcej niż w całym pozostałym okresie ich życia. Dlatego też,
poza rozwojem fizycznym, ważne jest zadbanie o rozwój intelektualny.

Pamiętajmy, że aby zdrowo się rozwijać dzieci potrzebują przede wszystkim bezpiecznego i kochającego środowiska, zdrowego odżywiania oraz odpowiednich stymulacji ze strony rodziców lub opiekunów.

W pierwszych latach życia dziecko rozwija się przede wszystkim fizycznie, społecznie, emocjonalnie i poznawczo. Uczy się komunikować z innymi i nawiązywać pierwsze relacje, dlatego też tak ważne i konieczne jest nieustanne wsparcie, aby rozwój dziecka przebiegał
prawidłowo i bezpiecznie. Odpowiedzialność za osiąganie kolejnych rezultatów rozwojowych należy przede wszystkim do rodziców lub opiekunów dziecka, ale też rodzeństwa, innych członków i przyjaciół rodziny.

Aby wiedzieć jak pobudzać pozytywne funkcje poznawcze, uczyć emocji i wspomagać rozwój fizyczny niezbędna jest nie tylko podstawowa wiedza z zakresu opieki nad dziećmi i ich rozwoju, oparta niejednokrotnie na podręcznikach, stronach internetowych czy forach parentingowych, ale znane, przebadane i sugerowane przez specjalistów praktyki i terapie.

DIANOZA KORP

Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka – diagnoza KORP Gliwice


Aby móc ustalić poziom rozwoju dziecka i dalsze ewentualne kroki dziecko można przebadać wystandaryzowanym testem tzw. KORP-em (Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego), którego celem jest ocena rozwoju psychoruchowego dziecka już od 1 miesiąca jego życia do ukończenia 9 a nawet 11 lat. Badania za pomocą tego narzędzia mogą wykonywać tylko certyfikowani terapeuci, który ukończyli odpowiednie szkolenie.

W skład diagnozy KORP przeprowadzanej w formie testowej oprócz tytułowych kart rozwoju wchodzą również liczne pomoce terapeutyczne, a całość jest uzupełniana o szczegółowy wywiad z opiekunem/rodzicem dziecka.

W ramach badania można ocenić m.in. zarówno rozwój ruchowy, jak i motorykę małą i dużą, koordynację wzrokową, rozwój emocjonalny i umiejętności szkolne.

Zawarte w teście karty są podzielone wg odpowiednich przedziałów wiekowych i opracowane na podstawie osiągnięć i umiejętności rozwojowych przewidywanych w danym wieku. Wyniki przeprowadzonego badania pozwalają odpowiedzieć na pytanie które ze sfer rozwoju dziecka rozwijają się prawidłowo, a które nie i jakie ewentualne dalsze kroki należy podjąć.

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego - KORP

Jak wygląda badanie testem KORP?


Trwa ono około 100 minut i jest podzielone na dwa spotkania w różnych dniach, w trakcie których przeprowadzany jest również wywiad z rodzicem. Ponadto, w niektórych przypadkach terapeuta może poprosić Cię o nagranie kilku filmików obrazujących zachowanie dziecka w znanym mu środowisku – w domu lub na podwórku.

Po zakończonym badaniu rodzic umawia się z terapeutą na omówienie otrzymanych wyników i wydanie opinii.

Opinia z przeprowadzonego badania zawiera także zalecenia m.in. co do dalszych kroków i pracy z dzieckiem w przypadku wystąpienia nieprawidłowości.


Przeprowadzenie testu KORP w naszej poradni stanowi cenny krok w kierunku zapewnienia kompleksowego wsparcia dla rozwoju dzieci, z którymi pracujemy. Jako narzędzie standaryzowane i dokładnie dostosowane do potrzeb polskich dzieci, KORP pozwala nam na precyzyjną ocenę i identyfikację indywidualnych potrzeb rozwojowych każdego dziecka.

Umożliwia to nie tylko wczesne wykrycie ewentualnych opóźnień lub zaburzeń w rozwoju psychoruchowym, ale także dostarcza informacji niezbędnych do planowania skutecznych interwencji terapeutycznych oraz edukacyjnych.

Wykorzystanie tego testu w naszej praktyce daje możliwość dogłębnej analizy szerokiego spektrum aspektów rozwoju dziecka, co jest kluczowe dla zapewnienia holistycznego podejścia do każdego przypadku.

Możliwość przeprowadzenia oceny w tak wielu obszarach, jak rozwój motoryczny, emocjonalny, komunikacyjny czy społeczny, pozwala na kompleksowe zrozumienie profilu rozwojowego dziecka. Dzięki temu możemy nie tylko lepiej dopasować metody pracy, ale także wspierać rodziców i nauczycieli w stosowaniu najbardziej odpowiednich strategii wspierających rozwój dziecka.

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego - KORP, poradnia focus

Po uzyskaniu diagnozy, bazując na wynikach testu KORP, jesteśmy w stanie zaproponować skuteczne metody wspomagające proces rozwoju dziecka. Dostęp do szerokiej gamy usług terapeutycznych i edukacyjnych pozwala nam na kompleksowe wsparcie dziecka i jego rodziny, włączając w to zarówno zajęcia indywidualne, jak i grupowe, warsztaty dla rodziców oraz konsultacje z nauczycielami.

Nasz zespół specjalistów jest zaangażowany w ciągłe poszerzanie wiedzy i umiejętności, co gwarantuje, że terapie i interwencje są zgodne z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie psychologii rozwojowej i edukacji.

W naszej poradni priorytetem jest dobro dziecka, co oznacza, że wszystkie działania są podejmowane z myślą o najbardziej efektywnym wsparciu jego rozwoju. Staramy się, aby każde dziecko czuło się u nas bezpiecznie i rozumiane, a rodzice mieli poczucie, że są wspierani i mają do kogo zwrócić się o pomoc. Nasze zaangażowanie w pomoc dzieciom i ich rodzinom sprawia, że jesteśmy nie tylko poradnią, ale miejscem, gdzie każde dziecko może znaleźć wsparcie na drodze do osiągnięcia swojego pełnego potencjału.

Ile kosztuje badanie testem KORP?

Całościowy koszt badania KORP wynosi 350 zł.

Tagi: korp gliwice, diagnoza korp gliwice, karty oceny rozwoju psychoruchowego, ocena korp gliwice, ocena rozwoju psychoruchowego

KORP Gliwice – Diagnoza Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego


Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Rejestracja online

Zadzwoń do nas!