KORP - Diagnoza Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego

KORP – Diagnoza Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego


Dzieciństwo to jeden z najważniejszych okresów w życiu każdego
dziecka, będący podstawą jego zdrowia i wpływający na całe życie.

Badania dowodzą, że dzieci od niemowlęctwa do trzeciego roku życia
uczą się więcej niż w całym pozostałym okresie ich życia. Dlatego też,
poza rozwojem fizycznym, ważne jest zadbanie o rozwój intelektualny.


Pamiętajmy, że aby zdrowo się rozwijać dzieci potrzebują przede
wszystkim bezpiecznego i kochającego środowiska, zdrowego odżywiania oraz odpowiednich stymulacji ze strony rodziców lub opiekunów.

W pierwszych latach życia dziecko rozwija się przede wszystkim
fizycznie, społecznie, emocjonalnie i poznawczo. Uczy się komunikować
z innymi i nawiązywać pierwsze relacje, dlatego też tak ważne i
konieczne jest nieustanne wsparcie, aby rozwój dziecka przebiegał
prawidłowo i bezpiecznie. Odpowiedzialność za osiąganie kolejnych
rezultatów rozwojowych należy przede wszystkim do rodziców lub
opiekunów dziecka, ale też rodzeństwa, innych członków i przyjaciół
rodziny.

Aby wiedzieć jak pobudzać pozytywne funkcje poznawcze, uczyć emocji i
wspomagać rozwój fizyczny niezbędna jest nie tylko podstawowa wiedza z
zakresu opieki nad dziećmi i ich rozwoju, oparta niejednokrotnie na
podręcznikach, stronach internetowych czy forach parentingowych, ale
znane, przebadane i sugerowane przez specjalistów praktyki i terapie.

Diagnoza Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego - KORP

Diagnoza Testem KORP Gliwice

Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – KORP


Aby móc ustalić poziom rozwoju dziecka i dalsze ewentualne kroki
dziecko można przebadać wystandaryzowanym testem tzw. KORP-em (Karty
Oceny Rozwoju Psychoruchowego), którego celem jest ocena rozwoju
psychoruchowego dziecka już od 1 miesiąca jego życia do ukończenia 9
lat. Badania za pomocą tego narzędzia mogą wykonywać tylko
certyfikowani terapeuci, który ukończyli odpowiednie szkolenie.

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego - KORP

Diagnoza KORPW skład diagnozy KORP przeprowadzanej w formie testowej oprócz tytułowych kart rozwoju wchodzą również liczne
pomoce terapeutyczne, a całość jest uzupełniana o szczegółowy wywiad z
opiekunem/rodzicem dziecka.

W ramach badania można ocenić m.in. zarówno rozwój ruchowy, jak i
motorykę małą i dużą, koordynację wzrokową, rozwój emocjonalny i
umiejętności szkolne.

Zawarte w teście karty są podzielone wg odpowiednich przedziałów
wiekowych i opracowane na podstawie osiągnięć i umiejętności
rozwojowych przewidywanych w danym wieku. Wyniki przeprowadzonego
badania pozwalają odpowiedzieć na pytanie które ze sfer rozwoju
dziecka rozwijają się prawidłowo, a które nie i jakie ewentualne
dalsze kroki należy podjąć.

DIANOZA KORP

Jak wygląda badanie testem KORP?


Trwa ono około 100 minut i jest podzielone na dwa spotkania w różnych
dniach, w trakcie których przeprowadzany jest również wywiad z
rodzicem. Ponadto, w niektórych przypadkach terapeuta może poprosić
Cię o nagranie kilku filmików obrazujących zachowanie dziecka w znanym
mu środowisku – w domu lub na podwórku.

Po zakończonym badaniu rodzic umawia się z terapeutą na omówienie
otrzymanych wyników i wydanie opinii.

Opinia z przeprowadzonego badania zawiera także zalecenia m.in. co do
dalszych kroków i pracy z dzieckiem w przypadku wystąpienia
nieprawidłowości.

Czy badania testem KORP można powtarzać?

Więcej informacji na temat testu można znaleźć na stronie firmy
Komlogo – www.komlogo.pl

Ile kosztuje badanie testem KORP?

Całościowy koszt badania KORP wynosi 350 zł.

Zarezerwuj wizytę telefonicznie – kontakt z rejestracją poradni (oddział Gliwice)


Zarezerwuj wizytę online

Więcej informacji na temat testu można znaleźć na stronie firmy
Komlogo – www.komlogo.pl