Pedagog, terapeuta integracji sensorycznej

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku edukacja zintegrowana i pedagogika przedszkolna. Ukończyła kwalifikacyjne studia podyplomowe z wczesnego wspomagania rozwoju, terapii pedagogicznej i rewalidacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także oligofrenopedagogiki.

Jest certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej, a także terapeuta ręki oraz trenerem TUS. Pracuje z dziećmi z różnego rodzaju niepełnosprawnością, zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, trudnościami w uczeniu się czy spektrum autyzmu. W pracy kieruje się indywidualnym podejściem do każdego dziecka wykorzystując metody zawsze dobrane pod jego potrzeby.

Systematycznie poszerza swój warsztat metodyczny i terapeutyczny, biorąc udział w wielu kursach oraz szkoleniach, stale przy tym poszerzając swoją wiedzę z zakresu diagnostyki, terapii oraz metod wykorzystywanych w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Prowadzi swoją stronę internetową www.worekpelenpomyslow.blogspot.com, gdzie publikuje treści dla nauczycieli oraz terapeutów.