20210114_104543

Iwona Płaczek

Logopeda, neurologopeda

Ukończone studia : Uniwersytet Śląski na kierunku pedagogika specjalna w zakresie resocjalizacji. Podyplomowe Studium logopedii z glottodydaktyką i terapią pedagogiczną. Neurologopedia w WSB. Logorytmika. Praca z dziećmi w wieku przedszkolnym. Wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy. Stymulowanie mowy, usuwanie wad i zaburzeń nauczanie mowy w przypadku jej nie wykształcenia się. Dzieci w wieku szkolnym. Wspomaganie trudności w czytaniu i pisaniu. Diagnoza i terapią logopedyczne wad wymowy. Ukobczibe szkokenie noworodek u logopedy . Praca z osobami dorosłymi, po przebytych udarach mózgu i innych urazach neurologicznych.

Skupiamy się na Tobie.