terapia ręki, logopeda gliwice, logopeda katowice

Terapia Ręki


Terapia ręki to przede wszystkim zabawy polegające na usprawnianiu precyzyjnych ruchów rąk, dłoni, palców, a także dostarczanie wrażeń dotykowych umożliwiających poznawanie różnych kształtów i struktur, poprawa umiejętności chwytu, przekraczanie linii środka, wypracowanie zdolności skupienia uwagi, koordynacji wzrokowo- ruchowej.

Wszystkie ćwiczenia w trakcie zajęć przyczyniają się do rozwijania, zwiększania motywacji, wzbudzania chęci do wykonywania ćwiczeń i zadań w przedszkolu czy w szkole, co przede wszystkim rzutuje na nabycie prawidłowych umiejętności w zakresie motoryki.

Terapia ręki ma na celu zaangażowanie całej kończyny górnej w wykonywanie różnorodnych zadań poprawiających jej funkcjonowanie i doskonalenie ruchów precyzyjnych. Jest to doskonała metoda wspierająca terapię logopedyczną, ponieważ ruch ręki przyczynia się do stymulacji rozwoju mowy.