integracja sensoryczna gliwice

Agnieszka Izydorczyk

Integracja Sensoryczna – Gliwice

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne, ukończyła studia podyplomowe na kierunku: oligofrenopedagogika  z rewalidacją osób z głębokim upośledzeniem umysłowym na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz studia podyplomowe z zakresu Integracji Sensorycznej w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu. Posiada certyfikat uprawnienia terapeuty integracji sensorycznej SIS nr 072. Ukończyła szkolenie i posiada uprawnienia do wykorzystywania Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego do diagnozy dzieci (2319/2016/KORP). Ukończyła trening Nonviolent Communication with Children: I want to understand, what you really need. The Project Giraffentraum prowadzony przez Franka Gaschlera.

Skupiamy się na Tobie.