Magdalena Turek

Magister Psychologii o specjalności klinicznej dorosłych.
Członek Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego – The British
Psychological Society (BPS). Główne obszary, w których pomaga to:
zwątpienie, niechęć do działania lepsze rozumienie siebie,
znalezienie nowych, bardziej korzystnych sposobów radzenia sobie
z trudnościami, zrozumienie przyczyn problemów w relacjach,
silniejsze poczucie wpływu na własne życie,
lepsze radzenie sobie z zakończeniami i rozstaniami, doznianie przemocy
lub bycie jej sprawcą, doświadczenie sytuacji trudnej np.: utraty osoby bliskiej,
wypadku, utraty pracy, kryzysu w związku itp., trudności w relacji ze swoją rodziną lub partnerem/partnerką, trudności wychowawcze, poczucie
wypalenia zawodowego, uzależnienia bądź współuzależnienia.
Absolwentka I i II stopnia szkolenia Terapii Skoncentrowanej
na Rozwiązaniach, Psychologii Uzależnień (Uniwersytet Oksfordzki),
aktualnie w trakcie Akredytowanego Kursu Psychoterapii.
Doświadczenie zdobywała w Instytucie Psychoterapii Uniwersytetu
Jagiellońskiego, na oddziale neurologii oraz w domach seniora.

Skupiamy się na Tobie.