K.-Dembowska-Siemaszko-2-everglow

Katarzyna Dembowska - Siemaszko

Psycholog dziecięcy, pedagog

Absolwentka studiów psychologicznych o specjalności psychoterapia a także studiów podyplomowych z terapii pedagogicznej oraz edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Ukończyła również dwuletnie studium psychoterapii metodą Psychologii Zorientowanej na Proces a także kurs trenerów Family-Lab. Pracuje z dziećmi oraz z dorosłymi którzy im towarzyszą – rodzicami i nauczycielami. Prowadzi zajęcia rozwojowe, wyrównawcze, wczesnego wspomagania rozwoju i rewalidacji oraz terapii psychologicznej. Prowadzi konsultacje oraz seminaria inspirujące dla rodziców i wychowawców/nauczycieli.

Skupiamy się na Tobie.