wczesne wspomaganie rozwoju gliwice

Paulina Krzeszewska

Logopeda, Audiofonolog – Gliwice

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Logopedia z audiologią oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kierunku Pedagogika przedszkolna. Zajmuje się diagnozą i terapią mowy wieku wczesnodziecięcego (opóźniony rozwój mowy, autyzm, afazja motoryczna, dyslalia). Prowadzi również postępowanie logopedyczne w: zaburzeniach integracji sensorycznej (SI), niepełnosprawności intelektualnej i niedosłuchu. W terapii logopedycznej wykorzystuje elementy metod stymulujących wielozmysłowo: Integracji Sensorycznej, Metody Krakowskiej oraz Montessori.

Skupiamy się na Tobie.