jagoda

Jagoda Szyjkowska

Absolwentka Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją w Gliwicach na kierunku Pedagogika rewalidacyjna z elementami informatyki w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika). Obecnie studiuje dwa kierunki: Terapię pedagogiczną z elementami neuroedukacji w Instytucie, oraz Edukację przedszkolną i wczesnoszkolną w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.

Od roku współpracuje z Poradnią FOCUS jako specjalista do spraw obsługi pacjenta, redaktor strony internetowej poradni, organizator zajęć dodatkowych, a także animatorka kreatywnych zabaw dla dzieci.

Skupiamy się na Tobie.