jagoda

Jagoda Szyjkowska

Absolwentka Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją w Gliwicach na kierunku Pedagogika rewalidacyjna z elementami informatyki w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz absolwentka Wyższej Szkoły Humanitas na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Obecnie studiuje Terapię pedagogiczną z elementami neuroedukacji w Instytucie Badań nad Edukacją i Komunikacją

Współpracuje z Poradnią FOCUS jako specjalistka do spraw obsługi pacjenta, redaktorka strony internetowej poradni, organizatorka zajęć dodatkowych, a także animatorka kreatywnych zabaw dla dzieci. Obecnie zajmuje stanowisko menagera poradni oraz kierownika rejestracji. Uwielbia grę na gitarze, śpiew, ogniska i podróże.

Skupiamy się na Tobie.