Leczenie bez leków

Potęga podświadomości czy siła nawyku?
A może efekt końcowy to coś więcejniż suma części?
Czy Ty też zastanawiałeś się skąd biorą się Twoje codzienne problemy?

W znalezieniu odpowiedzi pomoże skrojona na miarę psychoterapia.

Słowa dla duszy

Słowo psychoterapia wywodzi się z greckich słów
psyche – dusza i
therapeia – przywracanie zdrowia chorym, leczenie.
Polega na leczeniu zaburzeń psychicznych i emocjonalnych bez użycia leków – poprzez rozmowę. Psychoterapia ma na celu osiągnięcie zmian pozwalających na zmniejszenie nasilenia lub usunięcie przykrych objawów.


Szkoły terapeutyczne różnią się rozumieniem roli terapeuty w procesie
leczenia czy ogólnymi zasadami sesji. Każde model w odmienny sposób
tłumaczy też przyczynę doświadczanych trudności.

Kozetka czy fotel?

Model psychodynamiczny zakłada, że na nasze samopoczucie mają
wpływ nieuświadomione treści myślenia i przeżywania. Podstawowe
zjawiska jakie brane są pod uwagę przez przedstawicieli tego nurtu to
konflikty wewnątrzpsychiczne (wraz z lękiem pojawiającym się w
momencie ich wystąpienia) oraz mechanizmy obronne. Ustąpienie
objawów i poprawa samopoczucia następuje w momencie uwolnienia
się od tłumionych uczuć i uświadomienia sobie swoich prawdziwych
potrzeb, pragnień i fantazji. Nieświadome treści powinny zostać
uświadomione oraz zintegrowane w sposób niekonfliktowy, w postaci
osobowości dojrzałej.

Pacjent, który osiągnie wgląd ma szansę przebudować własną osobowość.

Model psychodynamiczny zakłada, że na nasze samopoczucie mają
wpływ nieuświadomione treści myślenia i przeżywania. Podstawowe
zjawiska jakie brane są pod uwagę przez przedstawicieli tego nurtu to
konflikty wewnątrzpsychiczne (wraz z lękiem pojawiającym się w
momencie ich wystąpienia) oraz mechanizmy obronne. Ustąpienie
objawów i poprawa samopoczucia następuje w momencie uwolnienia
się od tłumionych uczuć i uświadomienia sobie swoich prawdziwych
potrzeb, pragnień i fantazji. Nieświadome treści powinny zostać
uświadomione oraz zintegrowane w sposób niekonfliktowy, w postaci
osobowości dojrzałej.

Pacjent, który osiągnie wgląd ma szansę przebudować własną osobowość.

Kolejnym nurtem jest psychoterapia poznawczo – behawioralna.

U podstaw terapii poznawczej leży twierdzenie, że przed uczuciami
pojawiają się myśli. Niepożądane objawy powodują automatyczne,
utarte schematy myślowe poddające się zmianie w procesie terapii.
Ważnym założeniem terapii behawioralnej są zjawiska związane z
warunkowaniem i uczeniem się. Zaburzenia psychiczne są więc
wyuczonymi schematami zachowania. Ich leczenie ma polegać na
zmianie tych zachowań. W terapii ważniejszy od treści tego, co ma się
zmienić jest sam proces zmiany. Polega ona na usunięciu
patologicznych reakcji bądź też nauczeniu nowych zachowań
zwiększających kontrolę nad reakcjami niepożądanymi.

koncepcjach humanistycznych znacznie większą uwagę zwraca się na teraźniejszość niż na przeszłość. Najważniejsze są obecne przeżycia oraz znaczenia przypisywane aktualnie swoim doświadczeniom.
Koncepcje humanistyczne zwracają również uwagę na zasoby jednostki, a nie tylko jej deficyty. Podczas spotkań psychoterapeutycznych w terapii humanistycznej dąży się do ujawnienia przeżyć pacjenta, doświadczeniu ich na nowo, wprowadzeniu do świadomości oraz ich różnicowaniu. Nacisk kładzie się przede wszystkim na wzbudzanie uczuć. Wywołanie pewnych emocji może w efekcie przyczynić się do powstania nowych, bardziej
adaptacyjnych zachowań.

Innym modelem jest model systemowy, w którym podstawowym
twierdzeniem jest to, że zachowanie człowieka możemy zrozumieć tylko
w kontekście jego aktualnego środowiska społecznego. Otaczający
jednostkę system ma budowę hierarchiczną. Stanowią go elementy
pozostające we wzajemnych relacjach. Interakcje te określają naturę i specyfikę systemu. Teorie systemowe znalazły zastosowanie głównie w
wyjaśnianiu zaburzeń psychicznych w odniesieniu do teorii opisujących
funkcjonowanie rodziny oraz w formie terapii rodzin. Ta zaś koncentruje
się w znacznej mierze na teraźniejszości oraz wyobrażeniach o przyszłości.

przyczyny,objawy, leczenie

A może to i to?

Z uwagi na trudności w zbudowaniu jednej powszechnej teorii,
integracja szkół terapeutycznych nie jest zadaniem łatwym. Mimo tego,
wiele terapeutów jest skłonnych do łączenia w swojej pracy różnych
modeli terapeutycznych – ten sposób pracy przedstawia model
integracyjny. Przedstawiciele podejścia integrującego są zdania, że o
efektywności psychoterapii nie decyduje wybór określonej teorii czy
techniki terapeutycznej, lecz pewne wspólne i uniwersalne dla
wszystkich modeli terapeutycznych zjawiska takie jak na przykład
właściwa relacja terapeutyczna.

Wielość modeli psychoterapeutycznych, a co za tym idzie technik pracy
czy sposobów wyjaśniania mechanizmów powstawania zaburzeń
psychicznych powoduje, że oddziaływania terapeutyczne można indywidualnie dopasowywać do potrzeb pacjenta. Oprócz modelu
terapeutycznego można dostosować również samą formę prowadzenia
terapii.


Wciąż nie dowierzasz, że rozmowa z psychologiem może leczyć? To
dlaczego tak się dzieje, wytłumaczę Ci szerzej tutaj.

Bezcenna wiedza

Praktyka pracy w gabinecie pokazuje, że wielu pacjentów po raz
pierwszy w życiu ma okazję doświadczyć w nim wyjątkowego
bezpieczeństwa emocjonalnego w kontakcie z drugim człowiekiem.
Znajdują również zrozumienie i poczucie, że to co przeżywają jest
uzasadnione, a nie stanowi jedynie ich wymysłu, czy jak mówią –
użalania się nad sobą. Pacjenci często są zaskoczeni tym, że w czterech
ścianach gabinetu zawsze otrzymają akceptację i zrozumienie
niezależnie z jakim problem przyjdzie im się mierzyć. Mogą mieć
pewność, że nie będą oceniani.

Dalej nie wiesz czy warto odwiedzić gabinet psychoterapii? Jest jeszcze
jedna rzecz. Doświadczenie szczególnego rodzaju relacji z terapeutą
buduje właściwe relacje z samym sobą. Pozwala to na głębsze
spojrzenie w głąb siebie, budowanie zaufania do swoich wyborów oraz
poznanie własnego sposobu przeżywania i reagowania.


Jak myślisz, jakie to uczucie w pełni ufać samemu sobie?


 

psycholog gliwice

mgr Natalia Szarapow
psycholog, trener, szkoleniowiec

Udostępnij wartościową treść znajomym!

Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram

Blog

Czym jest jąkanie? Jakie są jego objawy?
Co robić, by pomóc swojemu dziecku?
Mamy dla was 8 porad!

Dowiedz się więcej o tym czym jest stres
i jak można sobie z nim poradzić?

Dowiedz się więcej o tym czym jest integracja sensoryczna
i jak może pomóc Twojemu dziecku
w codziennych czynnościach.

Jak radzić sobie z agresją u dzieci?

Dowiedz się co może
powodować agresję
i poznaj skuteczne metody
radzenia sobie z agresją u dzieci.

Szkoły psychoterapeutyczne

Czy Ty też zastanawiałeś się skąd biorą
się Twoje codzienne problemy?
W znalezieniu odpowiedzi pomoże
skrojona na miarę psychoterapia.

.

5 zaburzeń związanych z uzależnieniami

Czy schizofrenia może
mieć związek z alkoholem
i nadużywaniem narkotyków?
Czy nadużywanie leków może
powodować zaburzenia psychiczne?

Jak pomóc dziecku radzić sobie z lękiem?

Poznaj pięć prostych metod,
które pomogą Ci nauczyć Twoje dziecko
jak radzić sobie z lękiem.

Twoje dziecko boi się iść do szkoły?

Czym jest fobia szkolna?
Jakie są jej objawy?
Kto ją diagnozuje i jak ją leczyć?

7 sposobów na rozwijanie mowy dziecka

Sprawdź jak w kilku prostych
krokach możesz pomóc swojemu
dziecku rozwijać mowę.