§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest PORADNIAFOCUS.PL sp. z o.o., ul. Sikornik 18, 44-122 Gliwice, NIP: 6312700058. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

1. Jako podmiot leczniczy i placówka oświatowa zbieramy dane osobowe, potrzebne do realizowania naszych podstawowych obowiązków, jakimi są udzielanie świadczeń osobom zgłaszającym się do Poradni.

2. W celu szybszego i optymalniejszego wyznaczenia terminów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dopuszczamy możliwość przesyłania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju drogą elektroniczną lub przez formularz dostępny na stronie. Wysyłając do nas opinię wraz z danymi osobowymi, zgadzasz się na przetwarzanie przez Nas wszystkich danych zawartych w opinii.

3. Klienci/pacjenci Poradni, mogą bezpośrednio w rejestracji Poradni lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.wspomaganie-rozwoju.pl pozostawić adres mailowy i numer telefonu kontaktowego, abyśmy mogli szybko i sprawnie poinformować o nowych usługach, promocjach i wydarzeniach. Dane te mogą zostać udostępnione firmie Mailerlite z którą współpracujemy na potrzeby prowadzenia mailingu.

4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności.

5. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Kontakt z osobą przetwarzającą dane osobowe jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: mateuszw.focus@gmail.com.

7. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

8. Dane medyczne są przechowywane na podstawie odrębnych przepisów. Nie istnieje możliwość, całkowitego usunięcia danych powstałych na skutek wykonywania świadczeń przez Poradnię.

9. Mamy prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

10. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies.

1. Witryna www.wspomaganie-rozwoju.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

4. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszej witryny, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.