Witamy Cię serdecznie…

…w gronie specjalistów Poradni FOCUS!

Nasza misja

Naszą pracą kieruje głębokie przekonanie, że najważniejszą wartością jest dobro drugiego człowieka.
Nie oceniamy – jesteśmy po to by pomóc zrozumieć, wspierać, pomagać i działać.
Zapewniamy dostęp do profesjonalnej opieki psychologicznej i psychiatrycznej dla osób dorosłych.
Wspieramy dzieci w prawidłowym rozwoju poprzez skuteczną pracę pedagogów, logopedów, terapeutów SI i psychiatrów. Każdego pacjenta, bez względu na jego wiek, traktujemy indywidualnie i z pełnym poszanowaniem jego praw.

Prosimy uzupełnij poniższy formularz, aby ułatwić proces wdrożenia
do systemu rezerwacji porad internetowych.

  Imię i nazwisko:

  Adres email:

  Numer telefonu:

  Dane do umowy:
  (UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG: Nazwa firmy, adres, NIP, osoba uprawniona do reprezentacji)
  (UMOWA ZLECENIE: Imię i nazwisko, adres, PESEL, urząd skarbowy)

  Specjalizacja/stanowisko (np. psycholog, psychoterapeuta, logopeda):

  W jakim nurcie psychoterapii Pan/Pani pracuje? (jeśli dotyczy)

  Staż pracy w latach:

  Terminy przyjęć (prosimy o cykliczne terminy):

  Z pacjentami w jakim wieku Pan/Pani pracuje?

  Jakie stosuje Pan/Pani metody pracy?

  Z jakimi zaburzeniami/problemami Pan/Pani pracuje?

  W tym miejscu napisz krótką notatkę o sobie:

  W tym miejscu załącz zdjęcie (zadbaj o to, aby zdjęcie miało charakter formalny i ukazywało twarz od przodu):

  W tym miejscu załącz dyplom studiów magisterskich i/lub certyfikat psychoterapeuty


  Prosimy, zapoznaj się z regulaminem wewnętrznym udzielania usług. Znajdziesz go tutaj:

  REGULAMIN

  Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem wewnętrznym i zobowiązuję się go przestrzegać.

  Wyrażam świadomą, dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji i realizacji umowy.

  Wyrażam zgodę na stworzenie profilu na portalu www.poradnia-internetowa.pl / www.wspomaganie-rozwoju.pl/poradnia-internetowa oraz udostępnienie tam mojego zdjęcia i notatki na mój temat.