Regulamin Akcji „Pomóż nam pomagać!”

  1. CTiWR FOCUS przekaże datek w wysokości 20 zł na rzecz Gliwickiego Hospicjum (KRS 0000001834) za każdą oddaną zgodnie z niniejszym regulaminem pozytywną opinię na temat CTiWR FOCUS w serwisie Google Maps.
  2. Opinia powinna składać się z co najmniej 3 zdań, obejmować 5 gwiazdek w skali obowiązującej w serwisie Google Maps oraz mieć jednoznacznie pozytywny wydźwięk.
  3. Opinia powinna być dodana przez osobę na rzecz której były realnie realizowane świadczenia lub jej podopiecznego.
  4. CTiWR FOCUS ustala limit finansowy w ramach prowadzonej akcji do 1 000 złotych miesięcznie w ramach trzech kont (Gliwice, Katowice, Poradnia-Internetowa.pl).
  5. Opinie zaliczają się do limitu w miesiącu, w którym zostały opublikowane w serwisie Google Maps.
  6. CTiWR FOCUS zobowiązuje się do publicznego prowadzenia rozliczeń akcji dostępnej na stronie: www.wspomaganie-rozwoju.pl/rozliczenia-opinie z miesięczną lub 2-miesięczną częstotliwością.
  7. Z uwagi na występujące okazjonalnie problemy techniczne ze strony serwisu Google Maps, CTiWR FOCUS zobowiązuje się prowadzić rozliczenia dotyczące jedynie opinii, które publicznie ukażą się z serwisie.
  8. CTiWR FOCUS zastrzega sobie prawo do przerwania akcji w dowolnym dla siebie momencie z zastrzeżeniem rozliczenia wszystkich opinii opublikowanych w serwisie do dnia, w którym akcja zostanie przerwana.
  9. Przerwanie akcji nastąpi poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronach: www.wspomaganie-rozwoju.pl/rozliczenia-opinie oraz www.wspomaganie-rozwoju.pl/regulamin-opinie.
  10. Akcja rusza z dniem 25.01.2022 r. i trwa do jej odwołania.
Skupiamy się na Tobie.