Witamy Cię drogi Rodzicu!


Bardzo cieszymy się z okazanego zaufania. Poniżej znajduje się garść ważnych informacji oraz formularz wstępny, który ułatwi obu stronom sprawne rozpoczęcie zajęć w naszej Poradni.

Nasza misja

Naszą pracą kieruje głębokie przekonanie, że najważniejszą wartością jest dobro drugiego człowieka.
Nie oceniamy – jesteśmy po to by pomóc zrozumieć, wspierać, pomagać i działać.
Zapewniamy dostęp do profesjonalnej opieki psychologicznej i psychiatrycznej dla osób dorosłych.
Wspieramy dzieci w prawidłowym rozwoju poprzez skuteczną pracę pedagogów, logopedów, terapeutów SI i psychiatrów. Każdego pacjenta, bez względu na jego wiek, traktujemy indywidualnie i z pełnym poszanowaniem jego praw.

Prosimy zapoznaj się z REGULAMINEM WWR, a następnie uzupełnij poniższy formularz:

  Imię i nazwisko dziecka:

  Imię i nazwisko rodzica:

  Adres email:

  Numer telefonu:

  W której placówce mają się odbywać zajęcia? (Gliwice lub Katowice)

  Prosimy o krótki opis trudności, która będzie podlegała terapii w ramach WWRD. Co Państwa niepokoi, jaki obszar do pracy terapeutycznej jest priorytetowy? :

  Prosimy o krótki opis dotychczasowej opieki lekarskiej i terapeutycznej.

  Prosimy o załączenie opinii o potrzebie WWR.  Przyjmuję do wiadomości, iż przesłanie niniejszego formularza jest jednoznaczne ze zgłoszeniem dziecka do realizacji zajęci WWR w tutejszej placówce oraz oświadczam, że dziecko nie realizuje zajęć w innej placówce. W przypadku zmiany tego stanu rzeczy, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym placówkę w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz dziecka, na potrzeby realizacji zajęć.

  Oświadczam, że zapoznałem/am się z REGULAMINEM ZAJĘĆ WWR i zobowiązuję się go przestrzegać.