Featured Image

Natalia Szarapow

Dyplomowany psycholog (psychologia kliniczna człowieka dorosłego i psychologia sądowa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2014r.), certyfikowany praktyk Racjonalnej Terapii Zachowania (Rational Behaviour Therapy RBT), doświadczony trener i szkoleniowiec.

Specjalizuje się w pomocy i terapii psychologicznej osób zmagających się ze stresem, trudnościami adaptacyjnymi, przewlekłymi przeciążeniami natury emocjonalnej oraz interwencjach w sytuacjach kryzysowych.

Na co dzień pracuje z osobami narażonymi na silne emocje i stres zawodowy. Obejmuje kompleksowym wsparciem psychologicznym pracowników dużych i średnich przedsiębiorstw oraz działa w obszarze psychologii penitencjarnej.

Wieloletni trener i szkoleniowiec w komercyjnych i społecznych projektach z zakresu kształtowania i wzmacniania umiejętności interpersonalnych. Posiada również doświadczenie w pracy doradczej i konsultingowej.

Autorka artykułów z zakresu psychologii, psychoprofilaktyki i zarządzania. Poprzez stronę nataliaszarapow.pl propaguje praktyczne wykorzystanie wiedzy psychologicznej.

Pracuje terapeutycznie oraz warsztatowo w procesach indywidualnych i grupowych. W kontakcie z drugim człowiekiem kieruje się zasadami kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracę terapeutyczną poddaje systematycznej superwizji u certyfikowanego superwizora PTP.

Prywatnie – zapalona pasjonatka sportów siłowych. W osiąganiu celów treningowych wykorzystuję wiedzę z zakresu treningu mentalnego, procesów motywacyjnych w sporcie oraz psychodietetyki.

Klientom Poradni Focus / Mental Benefits pomaga w zrozumieniu i odnajdywaniu rozwiązań w trudnościach osobistych i zawodowych.