Featured Image

Małgorzata Plisikiewicz

Absolwentka psychologii o specjalności psychologia kliniczna z neuropsychologią Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Trener Treningu Umiejętności Społecznych. Specjalizuje się w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodziną.

W swojej pracy zajmuje się diagnozą psychologiczną, wspomaganiem rozwoju dzieci, udzielaniem wsparcia i porad psychologicznych. Prowadzi inicjatywy o charakterze psychoedukacyjnym, zdrowotnym, społecznym wśród społeczności lokalnych miasta Gliwice.

Stale podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, superwizjach.