Featured Image

Joanna Wróbel

Jestem magistrem psychologii o specjalności neuropsychologia z neurologopedią oraz magistrem pedagogiki. Ukończyłam także podyplomowe studia dziennikarskie oraz podyplomowe studia menadżerskie. Dodatkowo jestem certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych oraz certyfikowanym Terapeutą Ręki.
Specjalizuje się w pomocy psychologicznej zarówno dla osób dorosłych jak i dzieci i młodzieży. Pomagam rodzicom radzić sobie z problemami wychowawczymi, wspierać ich podczas trudnych dla nich sytuacji związanych z szeroko pojętym wychowaniem dziecka. Wspieram rodziców w trudnych dla nich sytuacjach życiowych tj jak strata dziecka, choroba dziecka lub kłopoty ze zbuntowanym nastolatkiem. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w instytucjach, zajmujących się szeroko pojętą pomocą dziecku i rodzinie. Na co dzień pracuje w kilku miejskich przedszkolach oraz przedszkolu niepublicznym z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi.
W obszarze rodzicielskim pomogę w :
– Wsparciu rodziców dzieci niepełnosprawnych;
– Zrozumieniu zaburzeń zachowań dzieci i młodzieży (autyzm, ADHD)
– Zrozumieniu trudnych zachowaniach dzieci i młodzieży
– Szeroko pojętych problemach wychowawczych
– Konfliktach rodzinnych
– Problemach adaptacyjnych dziecka w szkole, przedszkolu, grupie rówieśniczej;
– Koszmarach sennych dzieci;
– Zrozumieniu zaburzeń koncentracji dzieci i młodzieży;
– Technik relaksacyjnych

Swoje kompetencje stale podnoszę uczestnicząc w wielu szkoleniach z zakresu psychologii jak i pedagogiki oraz zarządzania w biznesie.