Featured Image

Izabella Groszczyk

Ukończyła studia na Uniwersytecie Śląskim na kierunku filologia polska o specjalności nauczycielskiej, a także Podyplomowe Studium Logopedyczne na Uniwersytecie Opolskim.

W poradni zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną.
Od 2016 roku jest również terapeutą EEG-Biofeedback.