Featured Image

Beata Szymik

Certyfikowany psychoterapeuta (numer certyfikatu 818). Pracuje głównie w koncepcji psychodynamicznej. Ukończyła całościowe 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii w Śląskiej Szkole Psychoterapii w Gliwicach.

Ukończyła także szkolenie z psychodramy w Śląskim Stowarzyszeniu Psychoterapeutów i Polskim Instytucie Psychodramy z tytułem asystent psychodramy.

Posiada doświadczenie pracy w poradni zdrowia psychicznego oraz poradni leczenia uzależnień. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży.