Featured Image

Anna Placek

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu logopedii i glottodydaktyki z terapią pedagogiczną.

Od 12 lat zajmuje się: profilaktyką, diagnozą i terapią logopedyczną wad wymowy, stymulacją opóźnionego rozwoju mowy u dzieci, terapią wczesnego wspomagania dziecka, trudnościami w początkowej nauce czytania i pisania (ryzyko dysleksji, zaburzenia słuchu fonematycznego) oraz terapią zaburzeń komunikacji dzieci ze spektrum autyzmu.

W pracy wykorzystuje m.in. symultaniczno-sekwencyjną metodę nauki czytania i stosowaną analizę zachowania -III stopniowe szkolenie z terapii behawioralnej dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu w CTB.