Featured Image

Anna Brejna

Jestem dyplomowanym psychologiem, certyfikowanym terapeutą
środowiskowym, specjalistą wczesnego wspomagania rozwoju, posiadam
uprawnienia pedagogiczne.
Od wielu lat pracuje z osobami doświadczającymi różnych trudności w
sferze psychicznej.
W swojej pracy kieruje się zawsze etyka zawodu, oraz indywidualnego
podejścia do każdej osoby i trudności z jakimi się zgłasza, kieruje
się zasadą towarzyszenia w procesie zmiany i dążenia do poprawy
jakości życia, wyjścia z trudności jakich doświadcza osoba będąca
w kryzysie.
Bliskie mi są metody dialogi motywującego, otwartego dialogu, terapii
skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Zajmuję się diagnozą i terapią psychologiczną, poradnictwem oraz
psychoedukacją. Najważniejsze w pracy z drugim człowiekiem jest dla
mnie stworzenie optymalnych warunków do budowania relacji opartej na
akceptacji, poczuciu poszanowania podmiotowości, zaufaniu, poczuciu
bycia zrozumianym oraz poczuciu bezpieczeństwa.

Towarzyszę dzieciom, adolescentom i dorosłym w trudnych dla nich
momentach. Udzielam pomocy psychologicznej w zakresie rozwiązywania
kryzysów rozwojowych, wzmacniania kompetencji emocjonalno-społecznych
takich jak np. odporność na stres, komunikatywność, asertywność,
umiejętność rozwiązywania problemów. Wspieram w budowaniu
adekwatnego poczucia własnej wartości i samooceny, pomagam w
rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych czy rówieśniczych.

Podczas konsultacji rodzicielskich wspieram rodziców, którzy są
zaniepokojeni rozwojem i zachowaniem swojego dziecka lub chcą nabyć
wiedzę w tym obszarze. Spotykając się z rodzicami istotną rolę dla
mnie odgrywa współpraca – wspólnie poszukujemy zasobów i
najlepszych rozwiązań, które pozwolą pomóc dziecku i całej
rodzinie.