Wczesne Wspomaganie Rozwoju - Katowice, Śląsk

Uwaga! Trwa nabór do poradni w Katowicach

Poradnia FOCUS Katowice oferuje bezpłatne zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Terapia jest prowadzona przez wykwalifikowaną kadrę, która nieustannie dba o swój rozwój, uczestnicząc w dodatkowych kursach, szkoleniach i wykładach, aby móc zaoferować naszym najmłodszym pacjentom coraz to ciekawsze i bardziej zróżnicowane formy aktywności.

Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Katowice

Jak uzyskać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) ?

1.

Udaj się z dzieckiem do lekarza specjalisty i poinformuj go o swoich obawach związanych z jego funkcjonowaniem. Gotowe druki, aby uzyskać zaświadczenie lekarskie, które powinieneś zabrać ze sobą, uzyskasz w publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania Twojego dziecka.

2.

Po uzyskaniu zaświadczenia, wypisz wniosek dotyczący starania się o opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju, który również uzyskasz w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Jeżeli posiadasz inne istotne opinie np. z funkcjonowania w przedszkolu, to również możesz je dołączyć do całej dokumentacji.

3.

Uzyskane zaświadczenie oraz wypełniony wniosek złóż w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Po ustaleniu i przeprowadzeniu spotkań diagnostycznych, jednak nie później niż do 30 dni, zostanie wydana opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Gotową opinię możesz przedłożyć w naszej placówce.

Jakie formy terapii oferujemy?

psychologiczne i pedagogiczne

psycholog, pedagog katowice

logopedyczne i neurologopedyczne

logopeda, neurologopeda katowice

integracji sensorycznej i fizjoterapii

integracja sensoryczna, fizjoterapia katowice

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU - KATOWICE

Uwaga! Trwa nabór do poradni w Katowicach

Co zapewniamy?

wczesne wspomaganie rozwoju katowice

1. Indywidualne podejście terapeutyczne do każdego dziecka.
2. Ciągłość terapii, również w ferie i wakacje.
3. Realizację zajęć w godzinach porannych i popołudniowych od poniedziałku do piątku.
4. Dokumentację przebiegu terapii, do której rodzic ma wgląd i którą na życzenie możemy wydać w formie kserokopii, np. celem przedstawienia jej u innego specjalisty.
5. Nowoczesny sprzęt i narzędzia wysokiej jakości.
6. Komfort, bezpieczeństwo i kreatywnie spędzony czas.
7. Możliwość uczestniczenia rodziców lub opiekunów dziecka w zajęciach.
8. Konsultacje i omawianie postępów i zaangażowania dziecka w terapię.
9. Wprowadzanie dodatkowych bodźców wspomagających pracę terapeutyczną.

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, potocznie przez specjalistów nazywane WWR lub WWRD, to cykliczne zajęcia terapeutyczne skierowane do dzieci. Celem terapii jest zminimalizowanie lub całkowita eliminacja trudności w codziennym funkcjonowaniu dziecka w różnych obszarach jego życia.
Zajęcia WWRD są zalecane już od najmłodszych lat dziecka, ponieważ wczesna i systematyczna terapia pozwala rozpocząć realizację obowiązku szkolnego z większą łatwością i sprawnością.

Poradnia FOCUS otacza opieką całą rodzinę dziecka. Po dopełnieniu formalności związanych z rozpoczęciem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju nasi specjaliści wraz z koordynatorem opracowują szczegółowy plan terapeutyczny. Jest on jednocześnie podstawą doboru rodzajów i specjalistów prowadzących terapię.

wczesne wspomaganie rozwoju katowice
wczesne wspomaganie rozwoju katowice

W ramach terapii nasi specjaliści dbają zarówno o rozwój ruchowy dziecka jak i prawidłowy postęp mowy, usprawniając jednocześnie różnego rodzaju metody komunikacji z dzieckiem oraz pracując nad jego sprawnością wzrokową i motoryczną.
Celem wszystkich działań terapeutycznych jest uzyskanie jak największej samoobsługi dziecka w danych obszarach trudności. Systematyczność pracy w gabinecie i poza nią gwarantuje, że z biegiem czasu uzyskamy poprawę w funkcjonowaniu naszego dziecka na wielu płaszczyznach.

Dzieci widząc atrakcyjność i kreatywność proponowanych zajęć, z chęcią z nich korzystają, a każdego terapeutę cechuje indywidualne podejście do dziecka.

Czy można przenieść opinię z innej placówki?

Rodzic ma prawo przenieść swoje dziecko do innej placówki w każdej chwili, czy to bezpośrednio po złożeniu opinii i czy już podczas trwania terapii. Należy jednak pamiętać o tym, że zmiany placówek mogą być dokonywane jedynie od nowego miesiąca, co jest uwarunkowane zewnętrznym systemem sprawozdawczości Ministerstwa Edukacji, któremu podlegają zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Warto również wcześniej upewnić się czy w poradni, do której chcemy przenieść nasze dziecko – jest jeszcze wolne miejsce.

Czy można korzystać z zajęć w kilku poradniach?

Zajęcia w ramach WWRD mogą odbywać się tylko w jednej placówce. Dziecko nie może uczęszczać do kilku różnych placówek w ramach jednej opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Wynika to przede wszystkim z opracowanego indywidualnego planu terapeutycznego dziecka, który integruje terapeutów omawiających postępy dziecka oraz wymogów urzędowych.

Z jakimi specjalistami może pracować dziecko i w jakim wymiarze godzin?

Rodzaje terapii, a zatem specjalistów, oraz wymiar godzinowy zajęć są dostosowywane indywidualnie do każdego dziecka na podstawie wydanej dla niego opinii. Nasza poradnia w Katowicach dysponuje wieloma doświadczonymi specjalistami prowadzącymi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.  Należą do nich:
– logopedzi i neurologopedzi,
– psycholodzy i pedagodzy,
– fizjoterapeuci oraz terapeuci integracji sensorycznej.

Decyzja o tym kto będzie najodpowiedniejszym terapeutą dla Państwa dziecka zapada podczas spotkania diagnostycznego z koordynatorem.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju - Katowice, Śląsk

Czy rodzic może obserwować dziecko w trakcie zajęć?

Rodzic ma prawo obserwować swoje dziecko w trakcie terapii, ale każde zajęcia należy rozpatrywać indywidualnie. W zależności od rodzaju terapii specjaliści mogą zachęcać do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, ponieważ może to mieć pozytywny wpływ na przebieg terapii, ale niektóre dzieci lepiej skupiają się na swojej pracy jeżeli pozostają w gabinecie tylko z terapeutą.

Kiedy rozpocząć wczesne wspomaganie rozwoju?

Każdy rodzic ma prawo do tego, aby wszystko co niepokoi go względem rozwoju swojego dziecka, omówić ze specjalistą.

Wczesne wspomaganie to forma wsparcia zalecana dzieciom od pierwszych lat jego życia, by móc jak najwcześniej usprawnić jego funkcjonowanie i przygotować go do etapu szkolnego. Jeżeli masz obawy co do rozwoju swojego dziecka, nie zwlekaj, skontaktuj się z lekarzem pediatrą i opowiedz mu o swoich obserwacjach.

Terapie w ramach WWR są bezpłatne. Ponadto, poradnia FOCUS udziela 10% rabatu rodzicom dzieci uczęszczającym na WWR i zainteresowanym dodatkowymi zajęciami, spoza pakietu WWR.

- komercyjne konsultacje psychologa i pedagoga, a także logopedy, neurologopedy, terapeuty integracji sensorycznej i fizjoterapeuty, w trakcie których otrzymasz odpowiedzi i wsparcie w procesie uzyskania opinii potrzebnej do rozpoczęcia wczesnego wspomagania rozwoju.

- komercyjne konsultacje z psychiatrą dziecięcym, który oprócz udzielenia Ci wsparcia i rozwiania Twoich wątpliwości, może również wystawić zaświadczenie niezbędne do złożenia wniosku o wydanie opinii dot. potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju - Katowice, Ruda Śląska, Chorzów, Sosnowiec, Mysłowice, Będzin

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (wwr) nie występuję rejonizacja. Z opinią możesz udać się do każdej placówki, która realizuje wwr. Dlatego serdecznie zapraszamy pacjentów z takich miast jak Ruda Śląska, Chorzów, Mysłowice, Knurów czy Sosnowiec.

Projekt bez tytułu

Gliwice

ul. Sikornik 18

(UWAGA! ZMIANA LOKALIZACJI! Od 1 lipca 2020 r. zapraszamy na ul. Sikornik 18 w Gliwicach (wjazd na parking od ul. Derkacza)
Projekt bez tytułu

Katowice

ul. Wincentego Pola 9/1A

Poradnia FOCUS

Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

psycholog
psycholog dziecięcy
psychiatra
psychiatra dziecięcy
psychoterapeuta
logopeda
wwr
integracja sensoryczna
rehabilitacja

Dane do przelewu:

PORADNIAFOCUS.PL
sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sikornik 18, 44-122 Gliwice
NIP: 631-270-00-58

Nr konta: 54 1050 1298 1000 0090 8138 8747

Napisz do Nas:

rejestracja.focus@gmail.com

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Skupiamy się na Tobie.