Terapia Ręki z elementami sensoplastyki

Od października ruszają zapisy na Terapię Ręki dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Aby, zarezerwować miejsce w grupie – skontaktuj się z rejestracją.

Czy kiedykolwiek...

 …zauważyłeś u swojego dziecka w wieku przedszkolnym (4-5 lat) niechęć do: 

 • malowania, 
 • rysowania, 
 • lepienia z plasteliny, 
 • wycinania, 
 • zapinania guzików, 
 • wiązania sznurowadeł, 

lub u dziecka w wieku wczesnoszkolnym  (6-7 lat) niechęć do:

 • ćwiczeń grafomotorycznych, 
 • pisania:  w tym złego chwytu przyborów, nieumiejętnego mieszczenia liter w liniaturze, nieestetycznego pisma,
 • zajęć plastycznych,
 • zajęć technicznych,
 • zajęć manualnych?

PAMIĘTAJ

To nie jest zła wola, tylko niewystarczająca sprawność małej  lub dużej motoryki lub dysfunkcje motoryki. 


Wówczas zaleca się zastosować zajęcia z Terapii Ręki. 

Terapia Ręki- co to jest?

Terapia Ręki to przede wszystkim zabawy polegające na usprawnianiu precyzyjnych ruchów rąk, dłoni, palców. Dostarczenie również wrażeń dotykowych umożliwiających poznawanie różnych kształtów i struktur. Poprawę umiejętności chwytu, przekraczanie linii środka, wypracowanie zdolności skupienia uwagi, koordynacji wzrokowo- ruchowej. 

Wszystkie ćwiczenia w trakcie zajęć przyczyniają się do rozwijania, zwiększania motywacji, wzbudzania chęci do wykonywania ćwiczeń i zadań w przedszkolu czy w szkole, co przede wszystkim rzutuje na nabycie prawidłowych umiejętności w zakresie motoryki. Terapia ręki ma na celu zaangażowanie całej kończyny górnej w wykonywanie różnorodnych zadań poprawiających jej funkcjonowanie i doskonalenie ruchów precyzyjnych

Grupy wiekowe i cel terapii ręki

Zajęcia terapii ręki będą się odbywać dla dwóch grup wiekowych :

4-5 lat

„W świecie kredek i guzików”

Dla dzieci, które  niechętnie podejmują czynności samoobsługowe takie jak: zapinanie guzików, ubieranie kurtki, niechętnie uczestniczą w zabawach manualnych, nie lubią malować, wycinać, budować z klocków, z małych przedmiotów, szybko zniechęcają się zabawą.

 

Głównym celem terapii poprzez zabawę będzie:

– praca nad wzbudzeniem chęci do podejmowania wysiłku,
 praca nad koordynacją wzrokowo- ruchową,
– praca nad koordynacją pomiędzy dłońmi,
– udoskonalenie sprawności manipulacyjnej rąk.  

6-7 lat

“Liniatura duża mała, jest mi bardzo dobrze znana!”

Przeznaczone dla dzieci wykazujących wzmożone lub obniżone napięcie w obrębie kończyny górnej, niechęć w zabawach manualnych, niechęć do wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych, niechęć do wykonywania zadań wymagających pisania w liniaturze lub wykonywania prac plastyczno – technicznych.

 

Głównym celem zajęć jest:

– wzmocnienie i rozwijanie podstawowych umiejętności grafomotorycznych przygotowujących i doskonalących rękę dziecka do pisania,
– niwelowanie trudności grafomotorycznych, umiejętności prawidłowego chwytu przyborów szkolnych,
– wzbudzanie chęci i motywacji do podejmowania różnej aktywności manualnej,
– usprawnianie koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Kiedy?

Zajęcia odbywają się w soboty i popołudniami w tygodniu.

Jak?

Grupa licząca 6-8 podopiecznych pod opieką dwóch specjalistów.

Gdzie?

Zajęcia odbywają się w Poradni FOCUS w Gliwicach.

Koszt

60 zł / zajęcia

Prowadzące:

mgr Anna Placek

Logopeda, pedagog, specjalista terapii ręki. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii i glottodydaktyki z terapią pedagogiczną. Od 12 lat zajmuje się: profilaktyką, diagnozą i terapią logopedyczną wad wymowy, stymulacją opóźnionego rozwoju mowy u dzieci, terapią wczesnego wspomagania dziecka, trudnościami w początkowej nauce czytania i pisania (ryzyko dysleksji, zaburzenia słuchu fonematycznego) oraz terapią zaburzeń komunikacji dzieci ze spektrum autyzmu. W pracy wykorzystuje m.in. symultaniczno-sekwencyjną metodę nauki czytania i stosowaną analizę zachowania -III stopniowe szkolenie z terapii behawioralnej dzieci i młodzieży.

jagoda

lic. Jagoda Szyjkowska

Oligofrenopedagog, animatorka kreatywnych zabaw. Absolwentka Politechniki Śląskiej na kierunku pedagogicznym. Obecnie studentka na dwóch kierunkach:  Terapia pedagogiczna z elementami neuroedukacji przy Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych oraz Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna przy Wyższej Szkole Humanitas. Od roku współpracuje z Poradnią FOCUS jako specjalista do spraw obsługi pacjenta, redaktor strony internetowej poradni, organizator zajęć dodatkowych, a także animatorka kreatywnych zabaw dla dzieci.

Aby zarezerwować miejsce skontaktuj się z rejestracją Poradni.

Nie czekaj! – Ilość miejsc ograniczona.

Skupiamy się na Tobie.