Neurologopeda Katowice

Poradnia FOCUS w Katowicach realizuje diagnostykę i terapię neurologopedyczną w formie bezpłatnych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz usług komercyjnych.

Specjaliści prowadzą zajęcia w formie ćwiczeń oraz zabaw i dostosowują je do potrzeb i możliwości dziecka oraz osoby dorosłej i ich zaburzeń.

Czy wiesz, że…

wszystkim dzieciom do momentu rozpoczęcia nauki w szkole, u których stwierdzono nieprawidłowy rozwój przysługuje prawo do bezpłatnej terapii psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej, a także integracji sensorycznej w ramach WWR?

Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Umów wizytę stacjonarną przez rejestrację online:

Kim jest neurologopeda?

Neurologopeda to specjalista, który posiada szerokie możliwości w zakresie diagnozy i terapii wszelkich zaburzeń związanych z pasażem pokarmowym oraz zaburzeń mowy.

Neurologopedzi pracują z niemowlętami, dziećmi, młodzieżą i/lub dorosłymi. Zakres ich działania obejmuje wszelkie funkcje związane z kompleksem ustno-twarzowym (oddychanie, przełykanie, żucie, mowa).

Neurologopeda Katowice

Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Umów wizytę stacjonarną przez rejestrację online:

Jak przebiega pierwsza wizyta u neurologopedy?

neurologopeda katowice

Zachęcamy do przygotowania pełnej dokumentacji medycznej, a także zanotowania wszelkich niepokojących symptomów i pytań. Czasami z pozoru nieistotne dla specjalisty danej dziedziny szczegóły – w rzeczywistości potrafią być ważne z perspektywy trafnej diagnozy.

Neurologopeda z pewnością przeprowadzi szczegółowy wywiad, przeanalizuje dokumentację medyczną oraz zbada narząd żucia, nierzadko oceni także postawę, inne zdolności motoryczne oraz ogólny stan zdrowia. Wszystko po to, aby holistycznie zadbać o każdego pacjenta w ewentualnej współpracy ze specjalistami innych dziedzin.

Kiedy należy udać się do neurologopedy?

W idealnym świecie każde niemowlę zostałoby zbadane, choćby profilaktycznie, przez fizjoterapeutę oraz neurologopedę, którzy specjalizują się w pracy z najmłodszymi.
Jest to kompleksowy zespół, który oceni rozwój maluszka (można to robić już od urodzenia), zbada jego dystrybucję napięcia mięśniowego (w tym także na twarzy), funkcje związane z motoryką oraz karmieniem, a także udzieli rad, instruktaży dot. właściwej pielęgnacji, a w najgorszym wypadku zdiagnozuje obszar, który wymaga wsparcia.

neurologopeda katowice
neurologopeda katowice

Wczesna interwencja, właściwa profilaktyka i pielęgnacja najmłodszych dzieci, to najefektywniejsza forma pomocy.
Wynika to z jeszcze niewielkiej ilości błędnych nawyków czy wzorców, a przy tym z dużej podatności na „nowe”, ponieważ mózg niemowlęcia jest przygotowany do nauki i jeszcze bardzo plastyczny.

Do neurologopedy, poza wizytami profilaktycznymi, powinni się zgłosić również pacjenci z grupy ryzyka, bądź pacjenci, których funkcje związane z okolicą orofacjalną budzą nasze wątpliwości.

Takimi pacjentami są: dzieci i dorośli przejawiający trudności związane z jedzeniem, bądź mową na skutek zaburzeń dystrybucji napięcia mięśniowego, zespołu genetycznego, uszkodzeń Ośrodkowego Układu Nerwowego, wad anatomicznych i wielu innych.

neurologopeda katowice

Neurologopeda powinien być jednym ze specjalistów współpracujących z osobami niepełnosprawnymi (z dziećmi z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, z zespołami genetycznymi, z wadami twarzoczaszki, z rozszczepem wargi i/lub podniebienia, z porażeniem nerwu twarzowego, z zaburzeniami dystrybucji napięcia mięśniowego). Podobnie jak fizjoterapeuta pracuje z ciałem – neurologopeda powinien wspomóc terapeutycznie okolice twarzy. Takie działanie jest kompleksowe i pomaga uniknąć wielu przykrych konsekwencji (między innymi: nawarstwiające się trudności związane z mową/ jedzeniem, wady zgryzu, częste infekcje górnych dróg oddechowych).

Jakie objawy powinny niepokoić?

Niepokojące są wszelkie objawy, które między innymi, korelują ze sposobem i efektywnością oddychania, jedzenia oraz mówienia.

Powinniśmy być szczególnie czujni w poniższych kwestiach

Zostaliśmy rodzicami dziecka przedwcześnie urodzonego

Okres ciąży lub porodu nie przebiegał w sposób „książkowy”.

Nasze dziecko wymaga rehabilitacji np. u fizjoterapeuty.

Mamy jakiekolwiek trudności w karmieniu piersią i/lub butelką.

Dziecko silnie ulewa, ma kolki, pręży się, jest bardzo niespokojne.

Niepokoi nas rozwój, motoryka dziecka.

Mamy wątpliwość odnośnie wędzidełka podjęzykowego.

Dziecko ma częste zapalenia uszu/ infekcje górnych dróg oddechowych.

Mamy jakiekolwiek trudności z rozszerzaniem diety.

Dziecko odmawia jedzenia i/lub ma wygórowaną reakcję wymiotną.

Dziecko nie głuży, nie gaworzy, nie rozwija mowy w sposób adekwatny do wieku.

Dziecko mówi w sposób niezrozumiały lub nie nawiązuje kontaktu wzrokowego.

Posiadamy diagnozę, która predysponuje do trudności związanych z karmieniem lub mową (np. zespół genetyczny, uszkodzenia OUN, stwierdzona afazja, wady anatomiczne).

My lub nasz bliski mamy uszkodzenia nerwów czaszkowych (np. VII- twarzowego).

Mamy dyzartrię, bądź afazję mowy i inne trudności motoryczne twarzy na skutek urazu, bądź udaru.

Neurologopeda Katowice

Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Umów wizytę stacjonarną przez rejestrację online:

Projekt bez tytułu

Gliwice

ul. Sikornik 18

(UWAGA! ZMIANA LOKALIZACJI! Od 1 lipca 2020 r. zapraszamy na ul. Sikornik 18 w Gliwicach (wjazd na parking od ul. Derkacza)
Projekt bez tytułu

Katowice

ul. Wincentego Pola 9/1A

Poradnia FOCUS

Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

psycholog
psycholog dziecięcy
psychiatra
psychiatra dziecięcy
psychoterapeuta
logopeda
wwr
integracja sensoryczna
rehabilitacja

Dane do przelewu:

PORADNIAFOCUS.PL
sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sikornik 18, 44-122 Gliwice
NIP: 631-270-00-58

Nr konta: 54 1050 1298 1000 0090 8138 8747

Napisz do Nas:

rejestracja.focus@gmail.com

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Skupiamy się na Tobie.