neurologopeda katowice

Neurologopeda Katowice


Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Rejestracja online

Zadzwoń do nas!

Spis treści:

 1. Neurologopeda Katowice – oferta
 2. Kim jest neurologopeda?
 3. Neurologopeda Katowice – jak przebiega pierwsza wizyta?
 4. Kiedy należy udać się do neurologopedy?
 5. Jakie objawy powinny niepokoić?
 6. Neurologopeda Katowice – dlaczego Poradnia FOCUS?
 7. W jaki sposób umówić wizytę?

Poradnia FOCUS w Katowicach realizuje diagnostykę i terapię neurologopedyczną w formie bezpłatnych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz usług komercyjnych.

Czy wiesz, że…

wszystkim dzieciom do momentu rozpoczęcia nauki w szkole, u których stwierdzono nieprawidłowy rozwój przysługuje prawo do bezpłatnej terapii psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej, a także integracji sensorycznej w ramach WWR?

neurologopeda katowice, neurologopeda w katowicach

Neurologopeda Katowice – oferta


W naszej poradni oferujemy kompleksową opiekę neurologopedyczną zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Nasz doświadczony zespół neurologopedów dedykowany jest dostarczaniu wysokiej jakości terapii mowy, diagnozy i leczenia różnorodnych trudności komunikacyjnych.

Dlaczego warto skorzystać z usług neurologopedy w Katowicach i dla kogo wskazana jest terapia?

Naurologopeda, czyli specjalista zajmujący się łączeniem neurologii i logopedii, może przynieść wiele korzyści pacjentom, zwłaszcza tym, którzy borykają się z trudnościami związanymi zarówno z układem nerwowym, jak i mową.

 • Diagnoza i leczenie zaburzeń mowy – Naurologopeda pomaga w identyfikacji i leczeniu różnorodnych zaburzeń mowy, takich jak trudności w wymowie, afazja czy dysartria, wynikających z problemów neurologicznych.
 • Rehabilitacja po udarze – Osoby po udarze często doświadczają trudności w mowie. Naurologopeda pomaga w procesie rehabilitacji, pomagając pacjentowi odzyskać umiejętności komunikacyjne.
 • Leczenie zaburzeń połykania – Problemy z połykaniem mogą być związane z uszkodzeniem układu nerwowego. Naurologopeda pomaga opracować program terapeutyczny mający na celu poprawę funkcji połykania.
 • Terapia osób z chorobami neurodegeneracyjnymi: W przypadku chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Parkinsona czy stwardnienie rozsiane, naurologopeda pomaga z mową i komunikacją.
 • Poprawa umiejętności komunikacyjnych u dzieci – Dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, takimi jak mózgowe porażenie dziecięce, mogą skorzystać z terapii naurologopedycznej w celu poprawy umiejętności komunikacyjnych.
 • Współpraca z lekarzami i terapeutami – Naurologopeda często współpracuje z neurologami, lekarzami rodzinnymi, fizjoterapeutami i innymi specjalistami, aby zapewnić kompleksową opiekę pacjentowi.
 • Zapobieganie pogorszeniu się zdolności mowy – Naurologopeda może pomóc pacjentom w utrzymaniu i poprawie umiejętności mowy, co ma istotne znaczenie w zapobieganiu dalszemu pogorszeniu się funkcji komunikacyjnych.
 • Wsparcie w przypadku schorzeń neurologicznych u dzieci – Dzieci z różnymi schorzeniami neurologicznymi, takimi jak padaczka czy autyzm, mogą skorzystać z terapii naurologopedycznej w celu rozwijania umiejętności komunikacyjnych i społecznych.
 • Poprawa jakości życia – Dzięki skutecznej terapii naurologopedycznej pacjenci doświadczają poprawy w komunikacji, co wpływa pozytywnie na ich jakość życia oraz zdolność uczestnictwa w społeczeństwie.

Kim jest neurologopeda?


Neurologopeda to specjalista, który posiada szerokie możliwości w zakresie diagnozy i terapii wszelkich zaburzeń związanych z pasażem pokarmowym oraz zaburzeń mowy.

Neurologopedzi pracują z niemowlętami, dziećmi, młodzieżą i/lub dorosłymi. Zakres ich działania obejmuje wszelkie funkcje związane z kompleksem ustno-twarzowym (oddychanie, przełykanie, żucie, mowa).

Kim jest neurologopeda?

Neurologopeda Katowice – jak przebiega pierwsza wizyta?


Zachęcamy do przygotowania pełnej dokumentacji medycznej, a także zanotowania wszelkich niepokojących symptomów i pytań. Czasami z pozoru nieistotne dla specjalisty danej dziedziny szczegóły – w rzeczywistości potrafią być ważne z perspektywy trafnej diagnozy.

Neurologopeda z pewnością przeprowadzi szczegółowy wywiad, przeanalizuje dokumentację medyczną oraz zbada narząd żucia, nierzadko oceni także postawę, inne zdolności motoryczne oraz ogólny stan zdrowia. Wszystko po to, aby holistycznie zadbać o każdego pacjenta w ewentualnej współpracy ze specjalistami innych dziedzin.

neurologopeda katowice, gabinet neurologopedy katowice

Kiedy należy udać się do neurologopedy?


W idealnym świecie każde niemowlę zostałoby zbadane, choćby profilaktycznie, przez fizjoterapeutę oraz neurologopedę, którzy specjalizują się w pracy z najmłodszymi.
Jest to kompleksowy zespół, który oceni rozwój maluszka (można to robić już od urodzenia), zbada jego dystrybucję napięcia mięśniowego (w tym także na twarzy), funkcje związane z motoryką oraz karmieniem, a także udzieli rad, instruktaży dot. właściwej pielęgnacji, a w najgorszym wypadku zdiagnozuje obszar, który wymaga wsparcia.

Kiedy należy udać się do neurologopedy?

Wczesna interwencja, właściwa profilaktyka i pielęgnacja najmłodszych dzieci, to najefektywniejsza forma pomocy.
Wynika to z jeszcze niewielkiej ilości błędnych nawyków czy wzorców, a przy tym z dużej podatności na „nowe”, ponieważ mózg niemowlęcia jest przygotowany do nauki i jeszcze bardzo plastyczny.

Do neurologopedy, poza wizytami profilaktycznymi, powinni się zgłosić również pacjenci z grupy ryzyka, bądź pacjenci, których funkcje związane z okolicą orofacjalną budzą nasze wątpliwości.

Takimi pacjentami są: dzieci i dorośli przejawiający trudności związane z jedzeniem, bądź mową na skutek zaburzeń dystrybucji napięcia mięśniowego, zespołu genetycznego, uszkodzeń Ośrodkowego Układu Nerwowego, wad anatomicznych i wielu innych.

neurologopeda katowice poradnia focus

Neurologopeda powinien być jednym ze specjalistów współpracujących z osobami niepełnosprawnymi (z dziećmi z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, z zespołami genetycznymi, z wadami twarzoczaszki, z rozszczepem wargi i/lub podniebienia, z porażeniem nerwu twarzowego, z zaburzeniami dystrybucji napięcia mięśniowego). Podobnie jak fizjoterapeuta pracuje z ciałem – neurologopeda powinien wspomóc terapeutycznie okolice twarzy. Takie działanie jest kompleksowe i pomaga uniknąć wielu przykrych konsekwencji (między innymi: nawarstwiające się trudności związane z mową/ jedzeniem, wady zgryzu, częste infekcje górnych dróg oddechowych).

Jakie objawy powinny niepokoić?


Niepokojące są wszelkie objawy, które między innymi, korelują ze sposobem i efektywnością oddychania, jedzenia oraz mówienia.

Powinniśmy być szczególnie czujni w poniższych kwestiach

 • Zostaliśmy rodzicami dziecka przedwcześnie urodzonego
 • Okres ciąży, porodu nie przebiegał w sposób „książkowy”.
 • Nasze dziecko wymaga rehabilitacji np. u fizjoterapeuty.
 • Mamy trudności w karmieniu piersią i/lub butelką.
 • Mamy jakiekolwiek trudności z rozszerzaniem diety.
 • Niepokoi nas rozwój, motoryka dziecka.
 • Mamy wątpliwość odnośnie wędzidełka podjęzykowego.
neurologopeda katowice - Jakie objawy powinny niepokoić?
 • Dziecko silnie ulewa, ma kolki, pręży się, jest bardzo niespokojne.
 • Dziecko odmawia jedzenia i/lub ma wygórowaną reakcję wymiotną.
 • Dziecko ma częste zapalenia uszu/ infekcje górnych dróg oddechowych.
 • Dziecko nie głuży, nie gaworzy, nie rozwija mowy w sposób adekwatny do wieku.
 • Dziecko mówi w sposób niezrozumiały lub nie nawiązuje kontaktu wzrokowego.
 • Posiadamy diagnozę, która predysponuje do trudności związanych z karmieniem lub mową (np. zespół genetyczny, uszkodzenia OUN, stwierdzona afazja, wady anatomiczne).
 • My lub nasz bliski mamy uszkodzenia nerwów czaszkowych (np. VII- twarzowego).
 • Mamy dyzartrię, bądź afazję mowy i inne trudności motoryczne twarzy na skutek urazu, bądź udaru.

Neurologopeda Katowice – dlaczego Poradnia FOCUS?


Wybierając naszą poradnię, inwestujesz w kompleksową opiekę neurologopedyczną.

Nasza poradnia wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego pacjenta, uwzględniając unikalne potrzeby zarówno najmłodszych, jak i starszych. Oferujemy wszechstronną pomoc w zakresie trudności mowy, dysleksji, zaburzeń artykulacyjnych, trudności w nauce czytania i pisania oraz innych problemów komunikacyjnych.

Nasz zespół korzysta z nowoczesnych metod terapeutycznych. Zależy nam na stworzeniu przyjaznej atmosfery sprzyjającej skutecznej terapii. W naszej poradni bezpieczeństwo i komfort pacjenta są priorytetem.

Wybierając neurologopedę w Katowicach, decydujesz się na partnerską współpracę z doświadczonymi specjalistami.


Jesteś we właściwym miejscu! Skontaktuj się z naszą poradnią w Katowicach, aby omówić szczegóły wizyty pod numerem telefonu: 574-074-496.

UWAGA!

Najmłodsze dzieci, które jeszcze nie rozpoczęły nauki szkolnej, mają szansę skorzystania z bezpłatnej profesjonalnej rehabilitacji w ramach zajęć WWR – Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Szukasz dobrego neurologopedy w Katowicach? Gwarantujemy, że na nasze zajęcia maluch będzie przychodził z uśmiechem i Ty również! Neurologopeda – Katowice

Neurologopeda Katowice


Masz pytania? Zadzwoń do Nas! Chętnie pomożemy.

Rejestracja online

Zadzwoń do nas!