IMG_0535

Martyna Urbańska

Pedagog, terapeuta SI

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunkach: „Zintegrowana edukacja
wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne” oraz „Animacja społeczno-kulturalna”.
Od 2015 roku, aktywna zawodowo jako nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.
Ukończyła kwalifikacyjne studia podyplomowe o specjalnościach: „Wczesne wspomaganie
rozwoju, terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi” oraz „Integracja Sensoryczna”, zdobywając uprawnienia do diagnozy i terapii.
Jest także certyfikowanym terapeutą ręki.
Interesuje się wykorzystaniem robotów edukacyjnych w nauczaniu i terapii.
Prowadzi swoją stronę internetową www.ciuciubabka.net, gdzie publikuje autorskie pomysły
związane z aktywizowaniem dzieci w różnych obszarach.

Skupiamy się na Tobie.