IMG_0535

Martyna Urbańska

Pedagog, terapeuta integracji sensorycznej

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunkach: Zintegrowana edukacja
wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz Animacja społeczno-kulturalna.
Od 2015 roku aktywna zawodowo jako nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.
Ukończyła kwalifikacyjne studia podyplomowe o specjalnościach: Wczesne wspomaganie rozwoju, terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Integracja Sensoryczna, zdobywając uprawnienia do diagnozy i terapii.
Jest także certyfikowanym terapeutą ręki.
Interesuje się wykorzystaniem robotów edukacyjnych w nauczaniu i terapii.
Prowadzi swoją stronę internetową www.ciuciubabka.net, gdzie publikuje autorskie pomysły związane z aktywizowaniem dzieci w różnych obszarach.

Skupiamy się na Tobie.