Logopeda, neurologopeda

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego; ukończone studia podyplomowe kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu, z zakresu logopedii i neurologopedii. Od 7 lat pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym a także z niemowlętami. Ukończyła szkolenia z zakresu Wczesnej Interwencji – interdyscyplinarnego podejścia do dziecka i jego rodziny, Kompleksowe wspomaganie małego dziecka z zaburzeniami rozwoju, Karmienie Terapeutyczne Human Touch Intro, Niemowlak u Logopedy.