Logopeda

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, na którym ukończyła studia podyplomowe kwalifikacyjne Logopedii i medialnej Emisji Głosu w zakresie logopedii, studia kwalifikacyjne Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz kurs Diagnoza i Terapia Ręki – kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym.

Od 13 lat pracuje jako nauczyciel przedszkola i posiada stopień awansu nauczyciela dyplomowanego.

Zajmuje się: diagnozą i terapia logopedyczną dzieci oraz osób dorosłych, terapią wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapią dyslalii, terapią afazji oraz opóźnionym rozwojem mowy u dzieci.