pedagog katowice

Magdalena Chobot

Pedagog, terapeuta pedagogiczny

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku
Nauki o rodzinie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku
Pedagogika społeczno-opiekuńcza. Skończyła studia podyplomowe
z Terapii pedagogicznej z arteterapią. Od kilku lat pracuje z dziećmi
w formie wychowawczej, edukacyjnej i terapeutycznej.
Zajmuje się w szczególności terapią pedagogiczną dzieci
ze spektrum autyzmu, afazją oraz opóźnionym rozwojem mowy w przedszkolu.
W swojej pracy pedagogicznej posługuje się szerokim wachlarzem
technik arteterapeutycznych nabytych na studiach
podyplomowych oraz kursach.

Skupiamy się na Tobie.