Pedagog, terapeuta pedagogiczny, certyfikowany terapeuta TUS i terapeuta ręki

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku nauki o rodzinie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku pedagogika społeczno-opiekuńcza. Skończyła studia podyplomowe z terapii pedagogicznej z arteterapią.

Od kilku lat pracuje z dziećmi w formie wychowawczej, edukacyjnej i terapeutycznej. Zajmuje się w szczególności terapią pedagogiczną dzieci ze spektrum autyzmu, afazją oraz opóźnionym rozwojem mowy w przedszkolu.

W swojej pracy pedagogicznej posługuje się szerokim wachlarzem technik arteterapeutycznych nabytych na studiach podyplomowych oraz kursach.

W poradni pełni również funkcję koordynatora ds. Wczesnego Wspomagania Rozwoju.