noname

Klaudia Krzynówek

Psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta psychodynamiczny dzieci
i
młodzieży w trakcie certyfikacji.

Absolwentka psychologii klinicznej i sądowej na Uniwersytecie Śląskim.
W trakcie psychodynamicznego studium socjoterapii i psychoterapii
dzieci i młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
Członek Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów.
Posiada doświadczenie w działaniach o charakterze diagnostycznym,
interwencyjnym i terapeutycznym z dziećmi i młodzieżą zdobywane
w trakcie pracy z zakresu pomocy społecznej.

Zajmuje się terapią psychologiczną dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym doświadczających trudności rozwojowych,
problemów w sferze emocjonalno-społecznej, przeżywających trudności adaptacyjne.
Metoda pracy- podejście psychodynamiczne.

Systematycznie poszerza swoje kwalifikacje poprzez udział
w kursach, szkoleniach i warsztatach seminaryjno-warsztatowych z zakresu budowania relacji rodzinnych, treningu kontroli emocji u dzieci i młodzieży, pomocy psychologicznej i prawnej osobom pokrzywdzonym przestępstwem, feedback i przekazywanie informacji zwrotnej oraz Szkoła Mediacji.
W trakcie szkolenia z zakresu terapii dziecka z Autyzmem i Zespołem Aspergera.

Skupiamy się na Tobie.