Pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta TUS, terapeuta ręki

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku pedagogika rewalidacyjna oraz studiów podyplomowych z zakresu wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i oligofrenopedagogiki na Politechnice Śląskiej. Na co dzień nauczyciel i pedagog w Niepublicznym Przedszkolu dla Dzieci Niepełnosprawnych.

Posiada kwalifikacje z zakresu Terapii Ręki, Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) oraz Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Dodatkowo ukończyła kurs Logorytmiki oraz animatora czasu wolnego.

Prywatnie miłośniczka gry na ukulele oraz aktywnego wypoczynku w górach.