logopeda katowice

Joanna Dąbecka

Logopeda-  Katowice

Jest absolwentką Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu
o specjalności resocjalizacja. Ukończyła także studia
drugiego stopnia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
na kierunku Pedagogika o specjalności pedagogika
specjalna w zakresie resocjalizacji. Stale podwyższa swoje
kwalifikacje. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach:
Logopedia przedszkolna i szkolna, Oligofrenopedagogika, Surdopedagogika. Posiada kilkuletnie doświadczenie
w pracy jako logopeda. Zdobytą wiedzę i umiejętności
wykorzystuje pracując w szkole i przedszkolu z dziećmi
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Skupiamy się na Tobie.