Logopeda, pedagog

Jest absolwentką Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu o specjalności resocjalizacja. Ukończyła także studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku Pedagogika o specjalności pedagogika specjalna w zakresie resocjalizacji. Stale podwyższa swoje kwalifikacje.

Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: Logopedia przedszkolna i szkolna, Oligofrenopedagogika, Surdopedagogika. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy jako logopeda.

Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystuje pracując w szkole i przedszkolu z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.