Joanna Dąbecka

Logopeda, pedagog

Jest absolwentką Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu o specjalności resocjalizacja. Ukończyła także studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku Pedagogika o specjalności pedagogika specjalna w zakresie resocjalizacji. Stale podwyższa swoje kwalifikacje.
Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach:
Logopedia przedszkolna i szkolna, Oligofrenopedagogika, Surdopedagogika.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy jako logopeda. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystuje pracując w szkole i przedszkolu z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Skupiamy się na Tobie.