Psycholog, w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychoterapii dzieci i młodzieży

Absolwentka magisterskich studiów na kierunku Psychologia o specjalności klinicznej, studiów podyplomowych na kierunku Psychoprofilaktyka zaburzeń psychicznych, diagnoza i terapia psychologiczna (Uniwersytet Opolski) oraz studiów podyplomowych na kierunku Przygotowanie pedagogiczne (AHE w Łodzi, WZ w Wodzisławiu Śląskim).

Aktualnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie systemowym (SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie). W trakcie studiów odbywała praktyki z osobami dorosłymi z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnymi intelektualnie i ruchowo, dziećmi z trudnościami szkolnymi, a także zapoznając się z tematyką opiniowania sądowo-psychiatrycznego.

Obecnie pracuje z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami, a także młodymi dorosłymi, świadcząc usługi psychologiczne. Swoją pracę poddaje superwizji.