ćwiczenia słuchowe, logopeda gliwice, logopeda katowice poradnia focus

Ćwiczenia słuchowe


Ćwiczenia słuchowe mają na celu zapamiętywanie i rozpoznawanie dźwięków.
To bardzo ważne umiejętności w procesie rozwoju mowy i nauki czytania.
Nieprawidłowości w ich przyswojeniu powodują, że dziecko może nie rozumieć poleceń, a także nie zapamiętywać słów, form językowych, wierszyków i piosenek
oraz nie koncentrować się na różnego rodzaju bodźcach słuchowych.

Do najpopularniejszych ćwiczeń słuchowych należą m.in.:

– różnicowanie dźwięków – uderzanie w różne przedmioty,
aby dziecko zgadywało jaki to przedmiot,

– odtwarzanie rytmu – wystukiwanie go na stole,
a zadaniem dziecka jest powtórzenie go klaskając,

– rozpoznawanie i naśladowanie dźwięków – wskazywanie obrazków zwierząt
i przedmiotów, które dziecko nazywa i naśladuje wydawany przez nie dźwięk,

– ćwiczenie słuchu fonematycznego- rozróżnianie podobnie brzmiących słów,
takich jak np. bucik i budzik,

– ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej – liczenie wyrazów w zdaniu,
powtarzanie wskazanych przez terapeutę (np. najdłuższe słowo),

– dzielenie wyrazów na sylaby – wskazywanie różnych przedmiotów,
które dziecko wymawia z podziałem na sylaby pomagając sobie np. klaskaniem,

– rozpoznawanie sylab – wskazujemy różnego sylaby głośno je wymawiając,
a dziecko wyszukuje je na kartce,

– podział na głoski – dziecko pisze lub wskazuje ze słuchu głoski,
które dyktuje terapeuta,

– wyszukiwanie różnic między obrazkami lub zamienianie ich miejscami,
w czasie kiedy dziecko ma zamknięte oczy, a po ich otwarciu wskazywanie co się zmieniło.

Możesz liczyć na pomoc
Naszych specjalistów.


Jeśli ten problem dotyczy Ciebie
lub Twoich najbliższych – skontaktuj się z Nami!

Poznaj również inne formy terapii