ndt-bobath, fizjoterapeuta gliwice, fizjoterapeuta katowice, fizjoterapia

NDT Bobath


Metoda NDT-Bobath to metoda rehabilitacyjna stosowana przede wszystkim w leczeniu dzieci z problemami neurologicznymi. Główne zastosowanie znajduje w fizjoterapii przy eliminowaniu niewłaściwych wzorców ruchowych.

NDT Bobath – twórcy metody


Metoda NDT-Bobath miała swój początek w latach 40. XX wieku w Londynie, gdzie została opracowana przez Karela, neurologa i neurofizjologa oraz jego żonę, fizjoterapeutkę Bertę Bobath. Metoda ta była ciągle rozwijana i modyfikowana wraz z postępami wiedzy medycznej oraz praktycznymi doświadczeniami, zwłaszcza w obszarze neurofizjologii oraz obserwacji rozwoju ruchowego dzieci, zarówno prawidłowego, jak i nieprawidłowego.

Na bazie pierwotnych założeń metody B. i K. Bobathów, w latach 50. XX wieku szwajcarska lekarka specjalizująca się w pediatrii, Elisabeth Koeng, oraz fizjoterapeutka Mary Quinton z Ośrodka Bobathów w Londynie, rozwinęły tę metodę w terapię neurorozwojową (Neurodevelopmental Treatment – NDT). Rozwinęły ją przystosowując ją jednocześnie do leczenia neurorozwojowego niezbędnego w fizjoterapii zwłaszcza wcześniaków i niemowląt mających problemy z napięciem mięśniowym.

NDT Bobath – wskazania do terapii


Metoda ta jest wykorzystywana również w fizjoterapii dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami:

 • Silnie zaznaczone nieprawidłowe wzorce ruchowe około 4 miesiąca życia (pilne działanie!).
 • Utrwalone, intensywne wzorce ruchowe przed ukończeniem 4 miesiąca życia.
 • Asymetrii.
 • Bardzo słaba kontrola aktywności głowy i tułowia.
 • Nieprawidłowego napięcia mięśniowego.
 • Zaburzeń ortopedycznych.
 • Wad genetycznych.
 • Wad postawy.
 • Trudności z ssaniem i połykaniem.
 • Problemy z kontrolą wzroku (oczopląs, zez).
 • Opóźnionego rozwoju psychoruchowego.

W trakcie terapii wykonywane są ćwiczenia obniżające napięcie wzmożone i podwyższające napięcie obniżone, a także zatrzymywane są nieprawidłowe odruchy, tak aby móc uaktywniać i utrwalać te prawidłowe. Najistotniejszym celem tej terapii jest ukierunkowanie dziecka na dalszy prawidłowy rozwój i samodzielne funkcjonowanie.

Zasady usprawniania według metody NDT Bobath


 • Normalizacja napięcia mięśniowego.
 • Hamowanie nieprawidłowych odruchów i ruchów.
 • Kształtowanie kontroli postawy i reakcji ruchowych zbliżonych do prawidłowych oraz ich automatyzacja.
 • Wyzwalanie i kontrolowanie ruchów w sposób jak najbardziej zbliżony do prawidłowych, poprzez specyficzne wsparcie z „punktów kluczowych”, czyli miejsc kontrolujących ruch.
 • Utrzymywanie pełnej ruchomości w stawach.
 • Wykorzystywanie i umacnianie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach.

Prowadzenie usprawniania w metodzie NDT Bobath


 • Terapia powinna rozpocząć się wcześnie, zanim patologiczne reakcje stają się nawykowymi wzorcami (największa plastyczność Centralnego Układu Nerwowego występuje w pierwszym roku życia).
 • Nie należy przerywać terapii, dopóki nie zaobserwujemy spontanicznego chodu.
 • Terapia powinna być dostosowana do możliwości fizycznych i osobowości dziecka.
 • Sposób prowadzenia terapii powinien być dostosowany do tempa dziecka, aby zachować jego poczucie możliwości wykonania ruchu.
 • Należy unikać powtarzania „stereotypowych” wzorców ruchu – zaleca się różnorodność. Pozycje statyczne są omijane, a ruch jest uczy się poprzez jego odczucie. Aktywna forma terapii zapewnia prawidłowe doświadczenia sensomotoryczne.
 • Terapeuta pracuje nad całym ciałem pacjenta, unikając podejścia wybiórczego.
 • Ręce terapeuty (zwane „rękami motyla”) prowadzą ruch, nie dominują nad nim.
 • Obserwacja dziecka i jego sposobu wykonywania ruchu pozwala na identyfikację ewentualnego wykorzystywania wzorców kompensacyjnych.
 • W pracy z niemowlęciem stosuje się sekwencję wzorców z około dwumiesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do jego rozwoju.
 • Wprowadzanie prawidłowych sekwencji ruchowych hamuje reakcje nieprawidłowe, co jest istotne nie tylko w czasie terapii.
 • Poprzez wprowadzanie prawidłowych sekwencji wzorców buduje się body image dziecka.

Handling – neurorozwojowa pielęgnacja niemowląt


Handling to wszelkie czynności pielęgnacyjne wykonywane przy dziecku, obejmujące noszenie, odkładanie, układanie, ubieranie, karmienie oraz odbijanie po posiłku.

Kiedy metoda NDT Bobath nie ma zastosowania?


 • Zaburzenia propriocepcji, takie jak rdzeniowy zanik mięśni,
 • Ciężkie zaburzenia rozwoju umysłowego,
 • Niedowład i porażenie (np. hemiplegia), mogą być trudne do odwrócenia, ale można zmniejszyć ich stopień zaawansowania.

Źródło:

Opracowanie dr n. o zdr. Anna D. Talar, Specjalista fizjoterapii i Certyfikowany terapeuta met. Vojty

Możesz liczyć na pomoc
Naszych specjalistów.


Jeśli ten problem dotyczy Ciebie
lub Twoich najbliższych – skontaktuj się z Nami!

Poznaj również inne formy terapii