5 najczęstszych zaburzeń związanych z uzależnieniami

Uzależnienia nie kończą się tylko na potrzebie sięgnięcia po alkohol czy narkotyki. Często z tymi zachowaniami korelują poważne zaburzenia, które wpływają na codzienne życie, relacje i zdrowie psychiczne osoby uzależnionej. Sprawdź, jakie zaburzenia psychiczne najczęściej współistnieją z uzależnieniami oraz jak wpływają na życie osoby z nałogiem.

alkohol, zaburzenia psychiczne, uzależnienie

Oto 5 najczęstszych zaburzeń związanych z uzależnieniami


Wydaje się, że niektóre zaburzenia występują parami. Choroba serca często występuje po rozpoznaniu cukrzycy, a alergie często towarzyszą astmie. Ten sam rodzaj efektu łączenia czasami pojawia się w przypadku uzależnień. W rzeczywistości dość często niektóre narkotyki są związane z zaburzeniami psychicznymi. Jest to jedna z najczęściej spotykanych kombinacji zdrowia psychicznego i uzależnień.

Alkoholizm i zaburzenia osobowości


Nadużywanie alkoholu wiąże się z wieloma problemami zdrowia psychicznego, w tym z takimi zaburzeniami jak:

  • mania
  • demencja
  • schizofrenia
  • uzależnienie od narkotyków.

Antyspołeczne zaburzenia osobowości mają najściślejszy związek z alkoholizmem, ponieważ ludzie, którzy regularnie piją są 21 razy bardziej podatni na nie niż ludzie, którzy nie chorują na alkoholizm. Często te dwa zaburzenia rozwijają się we wczesnym okresie życia, ale alkoholizm może pogorszyć leżącą u podstaw chorobę psychiczną, ponieważ osoby, które są odurzone mogą obniżyć zahamowania, co powoduje, że ich zachowania aspołeczne są bardziej rozpowszechnione.

marihuana zaburzenia psychiczne, uzależnienie

Uzależnienie od marihuany i schizofrenia


Nie jest niczym niezwykłym, że osoby chorujące na schizofrenię popadają w uzależnienia. W rzeczywistości badania Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego sugerują, że około połowa wszystkich osób ze schizofrenią nadużywa substancji psychoaktywnych.

Istnieje jednak szczególnie uderzający związek między nadużywaniem marihuany a schizofrenią. Nie jest jasne, dlaczego ludzie ze schizofrenią jej nadużywają, ponieważ wywołuje ona wiele takich samych objawów, jakich doświadczają ci ludzie w epizodzie schizofrenii, ale nadużywanie marihuany jest co najmniej dość częste u osób ze schizofrenią.

Uzależnienie od kokainy i zaburzenia lękowe


Ludzie, którzy nadużywają kokainy, często przyjmują ten narkotyk, ponieważ powoduje to uczucie euforii i mocy. Jednak dalsze stosowanie prowadzi do objawów, które bardziej wskazują na zaburzenia lękowe takie jak:

  • paranoja
  • halucynacje
  • podejrzliwość
  • bezsenność

Objawy te mogą zanikać u osób, które osiągają długotrwałą trzeźwość, ale czasami utrzymują się, a myśli i zachowania pozostają, nawet gdy pacjent nie zażywa narkotyku.

Uzależnienie od opioidów i PTSD


Zespół stresu pourazowego (PTSD) jest chorobą psychiczną, która pojawia się w następstwie bardzo poważnego epizodu, w którym dana osoba uniknęła śmierci lub obserwowała śmierć kogoś innego.

Często ludzie, którzy przeżyją te epizody, doświadczają obszernych obrażeń fizycznych, a obrażenia są leczone lekami przeciwbólowymi na receptę. Leki te mogą również zwiększyć poczucie przyjemności i spokoju, a czasami osoby z PTSD wykorzystują leki, aby doświadczyć euforii.

leki zaburzenia psychiczne, uzależnienie

Uzależnienie od heroiny i depresja


Podczas gdy heroina może sprawić, że uzależnieni poczują się wyjątkowo przyjemnie w krótkim czasie, długoletnie przyjmowanie może uszkodzić części mózgu odpowiedzialne za wytwarzanie sygnałów przyjemności. Z czasem może dojść do uszkodzenia mózgu, które prowadzi do depresji. Takie osoby są fizycznie zdolne do odczuwania szczęścia, jedynie podczas zażywania narkotyku.

Związek narkotyków i alkoholu z chorobami psychicznymi jest niezwykle powszechny, ale na szczęście można go niwelować, stosując leczenie i zachowując trzeźwość.

Jeśli powyższe zaburzenia dotyczą Ciebie lub Twoich bliskich – zalecamy wizytę w Naszej Poradni.

Sprawdź naszą ofertę psychologa w Katowicach i Gliwicach. Możesz także skontaktować się z naszym psychiatrą.

Przeczytaj również:
Jak pomóc osobie w depresji?
Jak radzić sobie ze stresem?
Jak radzić sobie z agresją u dzieci?
Moje dziecko się jąka – co robić?