profilowe

Anna Tompolska

Psycholog, psycholog dziecięcy

Absolwentka psychologii o specjalności psychologia wychowawcza i rodziny (KUL). Na studiach podyplomowych, szkoleniach i kursach uzyskała uprawnienia do pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania i rozwoju, wspierania systemu rodzinnego. Doświadczenie w diagnozie i pomocy psychologicznej zdobyła pracując w wielu placówkach, początkowo medycznych, następnie oświatowych: przedszkolach, gimnazjum, obecnie – nauczyciel psycholog dyplomowany w poradniach psychologiczno–pedagogicznych, gdzie na co dzień zajmuje się dziećmi i ich rodzinami: diagnozą psychologiczną, wspomaganiem rozwoju dzieci, psychoedukacją rodziny.

Skupiamy się na Tobie.